Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Rabobank boekt resultaat van €2.786 miljoen in 2022

De economie kende in 2022 grote verstoringen door de Russische invasie in Oekraïne, zoals hoge energieprijzen en inflatie. Deze hadden hogere kosten van het dagelijks leven en een laag consumentenvertrouwen als gevolg. Deze tegenslagen hadden ook een weerslag op de prestaties van Rabobank. De bank presenteert over 2022 een nettoresultaat van € 2.786 miljoen.

Verschillende overheden kwamen met steun voor particulieren en bedrijven om de koopkrachtdaling en de hoge energierekening te temperen. Dat hielp, maar kon niet voorkomen dat er toch lage en soms negatieve groeicijfers optraden in een aantal economieën. Naast de hoge inflatie, hadden klanten van de bank ook te maken met de krappe arbeidsmarkt, grondstoffenschaarste en de urgentie om bij te dragen aan verduurzaming.  

Financiële prestatie 
Hoewel de economische omstandigheden onstabiel waren, wist Rabobank haar sterke prestaties van het bankbedrijf in 2022 voort te zetten. Het leidde, tezamen met de hogere rente, tot solide financiële resultaten met een nettowinst van EUR 2.786 miljoen (tegenover EUR 3.692 miljoen in 2021).

De belangrijkste oorzaak van het lagere resultaat ten opzichte van 2021 is een hogere toevoeging aan de kredietvoorzieningen. Dit werd deels veroorzaakt door het besluit van Rabobank om zich volledig terug te trekken uit Rusland en de verslechterende macro-economische vooruitzichten. Deze negatieve impact werd gedeeltelijk  gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen voor Covid-19. Relatief gezien bleef de toevoeging aan de kredietvoorzieningen laag in 2022 en bedroeg EUR 344 miljoen (8 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, vergeleken met een vrijval van EUR 474 miljoen in 2021). 

De rentewinst steeg met 10%, mede dankzij hogere volumes. De bank zag de rentemarges op zowel spaar- als betaalrekeningen verbeteren, maar de marges op nieuwe hypotheken en zakelijke financieringen stonden onder enige druk. De provisie- en commissie-inkomsten bleven stijgen, voornamelijk door gestegen tarieven op betaalrekeningen. De volatiele omgeving had een negatief effect op de waardering van aandelenbelangen en daarmee op de financiële resultaten. Dit gaf in 2022 druk op de financiële resultaten, terwijl het vorig jaar juist positief bijdroeg  

De kosten waren stabiel ten opzichte van 2021, al was er toen sprake van voorzieningen voor het verbeteren van Rabobanks Financial Economic Crime (FEC-)programma en voor compensatie van bepaalde consumentenkredietproducten met een variabele rente. Gecorrigeerd voor deze voorzieningen zijn de onderliggende kosten voor 2022 hoger. Dat komt vooral door het versterken van FEC-activiteiten, investeringen in de IT-infrastructuur en de stijging van personeelskosten door CAO-verhogingen. Ondanks het voortzetten van efficiencymaatregelen, zal de druk op het totale kostenniveau de komende jaren aanhouden omdat extra investeringen nodig zijn en de inflatie aanhoudt. 

Food&Agri-portefeuille
Rabobanks kredietportefeuille groeide met EUR 14,4 miljard tot EUR 432,1 miljard. De wereldwijde Food & Agri-portefeuille steeg met 10% tot EUR 113,3 miljard. De positie op de Nederlandse hypothekenmarkt bleef solide met een marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie van 17%. De hypotheekportefeuille nam licht toe tot EUR 193,0 miljard. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten namen sterk toe met EUR 24,0 miljard. 

De cost/income ratio bleef stabiel op 63,9% (2021: 63,8%) en het rendement op eigen vermogen bedroeg 6,2% (2021: 8,8%). De risicogewogen activa stegen met EUR 28,5 miljard tot EUR 240,4 miljard, voornamelijk door het invoeren van een macroprudentiële add-on voor hypotheken en door modelwijzigingen vanwege EBA-richtlijnen in de eerste helft van 2022. Rabobanks financiële resultaten compenseren gedeeltelijk voor deze stijging, resulterend in een CET1-ratio van 16,0% (2021: 17,4%). Op dit niveau blijft de bank ruimschoots voldoen aan haar kapitaalvereisten en haar ambitieniveau van een CET1-ratio van >14%. 

Onderzoeken 
Eind 2022 publiceerde Rabobank over twee lopende onderzoeken naar de bank, een door het Openbaar Ministerie en een door de Europese Commissie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt Rabobanks naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Commissie onderzoekt of Rabobank het EU-mededingingsrecht heeft nageleefd. Rabobank verleent medewerking aan beide onderzoeken. Er loopt een herstelprogramma om adequaat aan de eisen van de Wwft te voldoen. Het wereldwijde FEC-personeelsbestand is hiertoe uitgebreid tot meer dan 7.000 fte in 2022 vergeleken met ongeveer 4.650 fte in 2021. Rabobank zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om financiële criminaliteit te voorkomen. 

Road to Paris 
“In een economisch onzeker 2022 hielden we koers op onze missie Growing a better world together”, duidt Stefaan Decraene, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. “Voor ons als wereldwijde food- en agribank is de overgang naar klimaatslimme landbouw een cruciaal onderdeel voor een veerkrachtig voedselsysteem. Uiteraard geldt dit ook voor de Nederlandse agrarische sector, waar we onze rol pakken in de stikstofproblematiek. Rabobank zet volop in op hernieuwbare energie, zo willen we onder meer de komende jaren tot 30 miljard euro investeren in de energietransitie. In 2022 maakten we als een van de eerste banken wereldwijd transparant wat de voetafdruk van onze portefeuille is. Ook publiceerden we ons 'Road to Paris'-rapport, waarin beschreven is hoe we de twaalf sectoren met de meeste CO2-uitstoot willen helpen de klimaatdoelen van Parijs te halen en welke uitdagingen er nog zijn op hun weg naar decarbonisatie. We zijn ons er van bewust dat deze stappen nog bescheiden zijn in het licht van het werk dat voor ons ligt.  

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en de uitdagingen voor de toekomst duren voort. Daarom wil ik onze klanten en leden bedanken voor hun vertrouwen in Rabobank, en onze medewerkers voor hun werk en commitment aan onze doelen.”

Voor meer informatie:
Rabobank 
www.rabobank.nl 

Publicatiedatum: