Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Drone helpt hoogheemraadschap bij controles

Het komende halfjaar surveilleren de toezichthouders van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en teeltvrije zones, het behandelen van gewassen zoals spoelen, en de opslag van mest en andere agrarische bedrijfsstoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische ondernemers bij aan schoon en gezond oppervlakte water. Sinds dit jaar beschikt HHNK over een drone die kan worden ingezet voor surveillance-activiteiten. 

Controle op mest uitrijden
Vanaf 2023 is de regelgeving voor het uitrijden van mest en teeltvrije zones veranderd en zijn er bufferstroken geïntroduceerd. Een bufferstrook is een strook grond langs de sloot van landbouwgrond waarop geen mest, gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt mogen worden.


Glyfocaat in talud van een sloot 

Het doel van zo'n strook is om de waterkwaliteit te beschermen en biodiversiteit te verhogen. Nog niet alle regelgeving op het gebied van mest uitrijden en teeltvrije zones is aangepast aan de bufferstroken. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers is actuele informatie over bufferstroken: www.rvo.nl

Gewasbeschermingsmiddelen
De toezichthouders van HHNK controleren of bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de milieuregels. Zij letten op driftreductie, teeltvrije zones, gebruik van goedgekeurde spuitapparatuur en een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).

Tips voor ondernemers:

  • Raadpleeg etiketten van gewasbeschermingsmiddelen voor mogelijk hogere driftreductie-eis en bredere teeltvrije zone.
  • Controleer of de spuitmachine nog SKL goedgekeurd is.
  • Check of de spuitlicentie niet is verlopen.

Opslag van vaste mest en andere agrarische bedrijfsstoffen
Bij agrarische bedrijfsstoffen kan men denken aan voeropslag, champost, plantresten, materiaal van substraat teelt zoals steenwol, turfvezel, gebruikte potgrond of netten uit de tulpenteelt. Deze materialen kunnen uitloggen of perssappen/percolaat veroorzaken die af kunnen spoelen naar het oppervlaktewater en voor verontreiniging zorgen.

Regels voor opslag van agrarische bedrijfsstoffen op onverharde bodem zijn:

  • Op afstand van minimaal 5 meter vanaf insteek oppervlaktewater OF
  • Zorgen dat hemelwater niet in contact kan komen met opgeslagen stoffen.

Altijd moet worden voorkomen dat verontreinigende stoffen of afstroming van een opslag in het oppervlaktewater terecht komt. Zelfs kleine verontreinigingen hebben een negatief effect op het waterleven in de sloot. Dit jaar is er aandacht voor de op- en overslag van gebruikt substraatmateriaal bij teeltwissel in de glastuinbouw.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Publicatiedatum: