Palletcentrale wordt overgenomen door de Belgische branchegenoot Foresco Group. Een verzoek tot goedkeuring van de overname wordt deze week ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt, waarna de overname naar verwachting nog dit najaar definitief wordt.

De verkoop van Palletcentrale heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid van de circa 150 werknemers. "Dat was een belangrijke voorwaarde voor mij. Samen hebben we het bedrijf groot en succesvol gemaakt, dus dan wil je de mensen ook goed achterlaten", aldus Marco Leemberg, directeur/eigenaar van de Palletcentrale Groep die zich na de overname zelf wel volledig terugtrekt uit het bedrijf dat hij 34 jaar geleden overnam.

Afscheid nemen van Palletcentrale zal hem zwaar vallen, verwacht Leemberg. Ook al omdat de directe noodzaak er niet is. "Het bedrijf is kerngezond. Dat maakte dit juist ook weer een goed moment, zeker ook met het oog op de toekomst. Foresco is een mooi bedrijf, dat net als Palletcentrale duurzaamheid als belangrijk speerpunt heeft. Bovendien is bij hen sprake van aanzienlijke Europese ambities, die ook voor de mensen die nu bij Palletcentrale werken op de langere termijn continuïteit en nieuw succes kunnen waarborgen. "Ik wil graag iedereen bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen de afgelopen decennia."

Bode Packaging, sinds 2021 een dochteronderneming van Palletcentrale, is niet betrokken bij de overname en gaat zelfstandig verder.

Voor meer informatie:
Palletcentrale
+31 (0)168 202 748
info@palletcentrale.nl
www.palletcentrale.nl