(Chemische) industrie, boeren en de zorgsector zijn de partijen die vervuiling van Nederlands water veroorzaken. Maar zij voelen de gevolgen niet. Dat stelt MVO Nederland. "We moeten toe naar een systeem waar de vervuiler betaalt of, beter nog, de vervuiler niet meer vervuilt."

Men wijst op recente cijfers van Natuur&Milieu over waterkwaliteit. Slechts 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit zegt die partij na burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen.

"Maar zolang er geen enkele actie wordt verbonden aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) blijven we in hetzelfde kringetje ronddraaien en halen we de doelen zeker niet", aldus MVO Nederland.

Rioolwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen halen die stoffen weer uit het water. Daar zijn energie, chemische middelen en fossiele stof in de vorm van actieve kool voor nodig. MVO Nederland verbindt dit soort cross-sectorale ketens aan elkaar, zoals in het project Boeren. Natuurlijk! waarbij alle partijen betrokken bij de omschakeling van boeren betrokken zijn, meebetalen en ander gedrag gaan vertonen.

De oplossing voor het probleem is volgens MVO Nederland samenwerking tussen verschillende type partijen. Dat geldt voor alle klimaat- en milieuproblemen. "Het huidige demissionaire kabinet heeft weinig visie laten zien en plakt vooral veel te kleine pleisters op heel grote wonden. Het ministerie van I&W is verantwoordelijke voor de uitvoering, maar hier hebben we weinig actie gezien."

Bron: MVO Nederland via ANP Expert Support