Tholen - De problemen door de hevige regenval in West-Vlaanderen blijven voortduren. Inmiddels heeft de Minister-President van Vlaanderen Jan Jambon laten weten dat de wateroverlast 'hoogstwaarschijnlijk' als een ramp wordt erkend. Getroffenen worden hierbij dan zo snel mogelijk geholpen met geleden schade. Nog altijd moet er namelijk nog tussen de 20 en 30 procent van de aardappelen uit de grond komen in West-Vlaanderen. "We hebben gewoon één droge week nodig, zodat er gerooid kan worden. Alleen wordt die week voortdurend uitgesteld", vertelt Jan Van Luchene van Bruwier Potatoes.

"Het is een gedoe", gaat Jan verder. "Een maand geleden dachten we meer dan genoeg aardappelen te hebben voor een stabiele prijs gedurende het jaar. Nu zijn we een maand verder en ziet de wereld er compleet anders uit."

Ook Belpotato schetst geen hoopvol beeld voor de aardappelteelt, zo schrijft VILT. De organisatie zag hoe de slechte weersomstandigheden in het voorjaar al zorgden voor een verlate start van het teeltseizoen, waardoor ook de najaarswerkzaamheden niet vroeg van start konden gaan. Het mooie weer in september bezorgde de aardappelen alsnog wat welkome extra kilo’s, al waren de hoge temperaturen niet ideaal voor de langdurige bewaring. Door de hevige regenval in oktober en november kunnen vele percelen niet eens gerooid worden.

"Zo lang de temperaturen goed blijven, zal er wel verlies zijn, maar kan een groot deel nog altijd gered worden", legt Jan uit. "Dan valt het drama op macroniveau misschien nog mee. Voor telers is het catastrofaal, maar het feit dat we een aanzienlijk hoger percentage rendement hadden in België compenseert hopelijk de verliezen die we hoogstwaarschijnlijk gaan lijden. Met één droge week kan er nog een aanzienlijk stuk gered worden, dus we staan nog niet volledig voor een voldongen feit. Alleen moet niet alles wat nu nog in de grond zit verloren gaan, want dan staan we weer voor een nieuwe situatie."

Meeropbrengst hopelijk hoger dan verlies
Wel zijn de prijzen van vrije aardappelen sinds de hevige regenval fors gestegen. "We zijn op 3 weken tijd van 100 euro naar 200 euro per ton gegaan. De drijvende kracht hierachter is niet echt de industrie, want de vraag vanuit industrie, en ook export, is niet dermate groot dat daardoor de prijzen zo in de lift gaan. Het ligt meer bij mensen die hun indekking proberen te bewerkstelligen."

"Men heeft aardappelen die voor opslag bedoeld waren, maar nu nog altijd op het land staan. Alleen, als deze aardappelen gerooid worden, zullen die niet geschikt meer zijn om lang te bewaren. Die aardappelen zullen snel of onmiddellijk op de markt komen. Als je echter pas verplichtingen in mei of juni hebt, wordt dat moeilijk. Dus gaat men op zoek naar droge aardappelen die van de ene loods naar de andere worden gebracht om aan de contracten later in het jaar te voldoen. Zo kunnen ze zich indekken, maar het betekent ook dat er op dit moment weinig aanbod is voor de vrije markt. Dat drijft de prijzen zo omhoog."

Hoe deze situatie zich naar de rest van het seizoen vertaalt, durft de handelaar nog niet echt te zeggen. "Dat blijft afwachten, want de situatie kan elk moment veranderen. Uiteraard is het een volledig andere situatie dan twee weken geleden, maar een definitieve inschatting kunnen we nog steeds niet maken. Zoals gezegd, kan het nog altijd dat de meeropbrengst hoger is dan het verlies, maar dan moet het weer een omslag maken. En stel dat je weer een lente als dit jaar hebt, waarbij er laat gepoot wordt, heb je weer een andere situatie. Met aardappelen zijn we nooit klaar", besluit Jan.

Voor meer informatie:
Jan Van Luchene
Bruwier Potatoes
Galgestraat 1A
B-8790 Waregem, België
+32 56 61 33 33
info@bruwier.be
www.bruwier.be