LTO Akkerbouw & Vollegrondsgroente zet proactief in op aanstaande uitdagingen in de consumptieaardappelteelt. “De druk om de aardappelteelt verder te verduurzamen wordt zowel vanuit de sector als door de overheid gevoeld. Daarom hebben we gezamenlijk dit initiatief genomen in het praktijkprogramma “weerbaarheid in de praktijk”.

De uitdagingen zitten in de gereedschapskist die voor telers steeds verder leeg begint te raken: de keuze uit gewasbeschermingsmiddelen neemt af, de mestwetgeving leidt tot lagere stikstofgiften en we worden geconfronteerd met lange periodes van droogte vanwege veranderende klimaatomstandigheden. Deze toenemende veranderen eisen een andere aanpak in de teelt. In deze praktijkpilot worden twee pijlers verder verkent en uitgerold naar de beroepspraktijk.

Op naar een duurzame aanpak in twee pijlers
Enerzijds worden er proeven gedaan met 40 andere rassen die met minder bemesting en water toekunnen. Ketenbreed is hierbij een belangrijk van belang omdat andere ras eigenschappen belangrijker moeten worden bij de vraag naar consumptieaardappelen.

Anderzijds wordt er geëxperimenteerd met de teelt van huidige geteelde rassen. Om de opname van de voedingsstoffen door het gewas te optimaliseren en daarmee een verhoogde weerbaarheid te creëren, is bij een aantal demo’s op praktijkbedrijven de beperkte stikstofgift gecombineerd met het toepassen van biostimulanten. Als voorlopige conclusie op basis van de analyseresultaten durft deelnemer en vakgroeplid Bert Merx wel te stellen dat het probleem van de nitraatuitspoeling na aardappelteelt oplosbaar is met een gewijzigde systeemaanpak waarin ras, bemesting en biostimulanten met elkaar in verband staan.

Vervolg
In 2024 zullen er 8 van de 40 geteste rassen geteeld worden in 2022 en 2023. Deze 8 overgebleven rassen worden geteeld op de werkwijze die ook gehanteerd wordt bij de huidige, veel geteelde rassen. “Het is belangrijk om nu goed te experimenteren. Komend jaar willen we de demo’s opschalen naar praktijkniveau bij tientallen telers. Dan gaan we ook kijken naar de effecten van lagere stikstofniveaus in aardappelen op de plantgezondheid. Die effecten worden op den duur een grotere uitdaging dan de nitraatuitspoeling.” Aldus Hendrik Jan ten Cate, voorzitter van de pilot.

Praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk
Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. Deze pilot is een van de 13 pilots in het praktijkprogramma en wordt co-gefinancierd door BO Akkerbouw.

Bron: LTO