In het licht van de bloeiende uienexport en stijgende binnenlandse prijzen, heeft het ministerie van Handel in Pakistan een minimale exportprijs voor uien vastgesteld op $1.200 per ton (FOB), volgens een betrouwbare bron van de Pakistaanse vereniging van exporteurs, importeurs en handelaren in groenten en fruit.

De Autoriteit Handelsontwikkeling van Pakistan heeft op 12 januari een kennisgeving uitgegeven waarin deze beslissing wordt bevestigd en verder wordt gesteld dat de uienexport alleen zou worden toegestaan met de verplichting van vooruitbetaling.

Na het verbod op de uienexport van India op 8 december 2023, was er een aanzienlijke stijging van de lokale uienprijzen in Pakistan. Exporteurs hebben sindsdien een herziening van de minimale exportprijs voorgesteld van de huidige $750 per ton en hebben gevraagd om 100% vooruitbetalingen om telers te beschermen tegen mogelijke verliezen.

De handelsvereniging heeft haar verbazing uitgesproken over het ontbreken van effectieve controle over de marktprijzen en de moeilijkheden die overheidsafdelingen ondervinden bij het handhaven van prijsstabiliteit. De vereniging wees er tevens op dat India, in tegenstelling tot de opslagcapaciteit van een maand van Pakistan, zijn uien drie tot vier maanden kan opslaan.

Bron: profit.pakistantoday.com.pk