Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat de spoedwet die daarvoor nodig is, maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Hierdoor zal het minimumloon naar verwachting stijgen van €13,27 per uur nu naar minimaal €13,43 per uur vanaf 1 juli. Wat de verhoging van 1,2% per 1 juli precies in de portemonnee betekent, is nog niet bekend. Dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon: elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. In het voorjaar van 2024 worden de bedragen bekend gemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Minimumuurloon
Per 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon ook omhoog, met 3,75%. Dit is het gevolg van de reguliere indexatie. Ook kent Nederland vanaf deze datum een minimumloon op uurbasis, in plaats van een minimumloon per maand. Dit pakt gunstig uit voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur.

Klik hier voor meer informatie over de verhoging van het minimumloon.

In de glastuinbouw zijn er zorgen over de stijging van het minimumloon. Het is ook onderdeel van nieuwe cao-onderhandelingen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid