De bruto-opbrengst van zaaiuien is in 2023 met 9,2 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. De bruto-opbrengsten van consumptieaardappelen zijn afgenomen met 5,6 procent. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming akkerbouw van het CBS.

De bruto-opbrengst per hectare van zaaiuien bedroeg 45,7 ton in 2023, een toename van 2,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Alleen in 2022 en in 2018 waren de bruto-opbrengsten per hectare lager.

Het areaal zaaiuien was in 2023 groter dan in een jaar eerder (+6,9 procent). In totaal werd er 1,3 miljoen ton aan zaaiuien van het land gehaald, een toename van meer dan 9 procent.

Regionale verschillen in opbrengsten zaaiuien
In 2023 bracht met name in het noorden van het land een hectare zaaiuien gemiddeld meer op (+8,9 procent) dan een jaar eerder. In de overige landsdelen waren de hectare-opbrengsten vergelijkbaar met de oogst van 2022.

In West-Nederland lag de bruto-opbrengst per hectare van zaaiuien in de afgelopen jaren structureel lager dan in de overige landsdelen. Dit hangt vooral samen met de omstandigheden in de provincie Zeeland. Vanwege de verzilting van de grond en gebrek aan zoet beregenwater wordt het steeds lastiger om hoge hectare-opbrengsten te realiseren.

Meer gele en minder rode zaaiuien
De bruto-opbrengst per hectare van gele zaaiuien was in 2023 met 46,2 ton bijna 2 procent hoger dan in 2022. Daarnaast groeide ook het areaal tot ruim 25 duizend hectare, bijna 14 procent meer dan het jaar daarvoor. Er werd 1,2 miljoen ton aan gele zaaiuien geoogst (+14,9 procent).

De bruto-opbrengst van rode zaaiuien bedroeg met 42,3 ton per hectare ook meer (5,8 procent) dan een jaar eerder. Het areaal rode zaaiuien nam af naar bijna 4 duizend hectare, 25 procent minder dan het jaar daarvoor. De daling van het areaal heeft invloed gehad op de bruto-opbrengst. Er werd 157 duizend ton rode zaaiuien geoogst, 20 procent minder dan in 2022.

Opbrengst consumptieaardappelen gedaald
In 2023 bedroeg de hectare-opbrengst van consumptieaardappelen 45,8 ton per hectare, 2,8 procent lager dan het jaar daarvoor. De teeltoppervlakte daalde met 1,2 procent naar 75 duizend hectare.

De totale bruto-opbrengst van consumptieaardappelen was met 3,4 miljoen ton ruim 5 procent lager. Vanwege natte weersomstandigheden konden niet alle percelen gerooid worden en zitten er op dit moment nog steeds aardappelen in de grond. De kans dat deze vanwege vorst uiteindelijk niet geoogst zullen worden is aanzienlijk. Hierdoor zal de misoogst (niet-geoogste oppervlakte) groter zijn dan op dit moment bekend (2,6 procent) en zal de totale bruto-opbrengst lager uitvallen.

Bron: CBS