De Groot en Slot (DGS) Foundation is in 2019 opgericht als onafhankelijke stichting vanuit de bedrijven verbonden aan DGS Beheer BV om de maatschappelijke betrokkenheid verder uit te bouwen en te professionaliseren. Het meest recente uienproject van de foundation in het buitenland is in Rwanda (Zuid-Afrika), in samenwerking met Agriterra.

De DGS Foundation heeft als doel het bevorderen en initiëren van maatschappelijke projecten, organisaties en initiatieven voor een betere wereld voor nu en volgende generaties. De afgelopen jaren zijn meerdere projecten opgericht of ondersteund. Uien magazine zette het nieuwe project in Rwanda in de schijnwerpers.

Wat was het probleem in Rwanda?
"Vanuit een samenwerkingsproject tussen een aantal coöperaties in het Rubavu district/Western province in Rwanda en Agriterra kwam een verzoek voor hulp voor het verbeteren van de bewaarkwaliteit van uien. Omdat de uien tijdens en na de Covid-periode niet direct afland konden worden verkocht – wat daar gebruikelijk is – moesten ze eerst worden opgeslagen voordat ze naar de markt konden worden gebracht. Tijdens de bewaring bleek echter dat de kwaliteit behoorlijk snel achteruit ging en ook de geoogste kwantiteit viel tegen. Daardoor bleven de financiële opbrengsten achter vergeleken met de afland opbrengsten daarvoor. Samen met de coöperaties was Agriterra daarom op zoek naar een partner in de uienbranche die kennis en ervaring hierover wilde delen. Na een introductiegesprek met de DGS Foundation was de stichting er al snel van overtuigd dat zij hierin een rol van betekenis kon spelen."

Hoe pakt de foundation, samen met De Groot en Slot, dit aan en welke stappen zijn er gemaakt?
"Samen met het lokale Agriterra Team in Rwanda en een aantal De Groot en Slot collega’s is in 2022 bij twee coöperaties een uienproefveld opgezet onder verschillende klimaatomstandigheden en hoogtes. Hierbij zijn gezamenlijk de voorbereidingen, teelt, oogst en bewaring gemonitord. Er zijn via Teams veld- en bewaringsdata gedeeld en er is een WhatsApp- groep opgezet voor veldfoto’s en vragen, zodat er altijd parate kennis kon worden gedeeld. Daarnaast is twee keer een bezoek aan beide locaties gebracht: in november 2022 en april 2023. Daarbij zijn naast de evaluatie van de verzamelde data en een bezoek aan de proefvelden ook trainingen gegeven aan telers en coöperatie-medewerkers. Deze trainingen hadden zowel een theorie- als een praktijkgedeelte, met bijvoorbeeld technieken voor transplanten en bewaren."

Wat is het resultaat/waar werd tegenaan gelopen?
"Door het betere inzicht in startwaardes van de teeltbodem en door het wekelijks monitoren van de teelt kon het DGS projectteam gerichte adviezen geven over kunstmest, gewasbescherming en oogstmoment. Dit heeft een positief effect gehad op de bewaarbaarheid van de uien, net als de adviezen voor wat enkele eenvoudig te realiseren aanpassingen voor opslag."

Hoe ziet de toekomst eruit voor dit project of de telers?
"Het DGS projectteam weet vanuit productieteelten en proeven dat één jaar niet representatief is voor de teelt in een bepaalde regio. Daarom worden deze proefvelden nog minimaal twee keer herhaald in dezelfde gebieden. De bedoeling is om na drie jaar representatieve gegevens te hebben, aan de hand waarvan verdere gerichte adviezen en trainingen kunnen worden gegeven.

De foundation is in 2023 gestart met een herhaling van de proefvelden. De proeven zijn uitgebreid naar meerdere locaties, omdat meer uiencoöperaties bij het project wilden aansluiten. Ook is het DGS projectteam samen met het lokale team op zoek naar geschikte genetica voor het beoogde doel (bewaring) en daarom worden er ook 6 De Groot en Slot rassen meegenomen dit seizoen. Eind dit jaar en volgend voorjaar wordt weer een bezoek aan Rwanda gebracht, om de huidige proeven te beoordelen en adviezen en training te geven over telen, oogsten en bewaring."

Bron: Uien magazine De Groot en Slot