Het is crisis in de landbouw. Vrijdag en zaterdag had LTO indringend contact met de minister-president, met verschillende ministers en met de top van het ministerie van LNV. Gezamenlijk is besloten dat er komende week een spoedoverleg komt met minister Adema.

"In een moordend tempo blijven nieuwe regels en voorschriften opstapelen waar veehouders en akkerbouwers zich aan moeten houden. Maar bij veel boeren staat het water aan de lippen. Het kabinet belooft al jarenlang om haast te maken met toekomstregelingen. Maar vooralsnog is daar geen zicht op. Tegelijkertijd wordt er wel steeds weer nieuw beleid over agrariërs uitgestort: bufferstroken, kalenderlandbouw, NV-gebieden, verlies van derogatie – er komt geen einde aan", stelt LTO.

Brussel
"De laatste dagen zien we dat de onrust een kookpunt bereikt. Wat LTO betreft is er geen alternatief: het Nederlandse en Europese landbouwbeleid moet op de schop. De stapeling van regels moet verminderen en de praktijk moet weer centraal komen te staan. Er moeten op korte termijn stappen gezet worden naar landbouwbeleid dat haalbaar en realistisch is. En we kunnen niet wachten op een nieuw regeerakkoord. Dit signaal zullen we komende week duidelijk neerleggen bij minister Adema en het kabinet. Binnen onze Europese koepelorganisatie CopaCogeca merken we dat deze noodkreten in alle lidstaten van de Europese Unie leven. En, zoals door verschillende andere landen inmiddels al gedaan is, moet ook Nederland aan Brussel laten weten dat de rek eruit is."

Regiotour
De komende vier weken gaat het LTO-bestuur in zes regionale bijeenkomsten in gesprek met leden over de stapeling van regels en middelenvoorschriften. Samen met onze leden zoeken we naar oplossingen om uit de beleidsklem te komen. De oogst van deze bijeenkomsten zal een belangrijk onderdeel vormen van onze verdere inzet.

Bron: LTO