Zelfs grotere landbouwcoöperaties kunnen nauwelijks een vuist maken tegen het grootwinkelbedrijf. En dat er steeds meer wordt gemorreld aan de vrijheid om met eigen kennis en wijsheid het boerenbedrijf te runnen, voelen veel boeren als een geweldige inbreuk op hun eigen bedrijfsvoering, zegt voormalig landbouwminister Cees Veerman (CDA) in BNR De Wereld. Gevolg: grote boerenprotesten in heel Europa. Dieper liggende oorzaak: "Er is onvoldoende kennis van hoe het in de landbouw toegaat."

Uiteindelijk kan het niet anders dan dat de landbouw in Europa verandert, zegt Veerman. Daarom is het wat hem betreft betreurenswaardig dat de oplossingen meer en meer in populisme worden gezocht. Dat leidt alleen maar tot nieuwe conflicten, zegt hij bij BNR waar hij ook pleit voor een 'integrale landbouwvisie' in Nederland in plaats van 'een simpel landbouwakkoord'. Dat laatste, dat gaat niet helpen.

Bron: BNR