Brexit en Food&Agri-sector: mogelijke gevolgen

Nu het stof van de mokerslag van de Britse bevolking wat is neergedwarreld is het tijd voor een analyse. Het Verenigd Koninkrijk is voor de Nederlandse Food&Agri-sector een belangrijke partner. Op welke manieren kan de Brexit Nederlandse ondernemers in de Food&Agri raken? De mogelijke gevolgen voor Food & Agri op een rijtje. Voor meer informatie over de Brexit: check www.flynth.nl/brexit.

Handel in producten en goederen
De Nederlandse Food&Agri-sector heeft vooral een handelsrelatie met het VK. Heel veel tuinbouw-, zuivel- en andere Food&Agri-producten vinden hun weg over de Noordzee. Op langere termijn is de handelsrelatie afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Als de Britten lid worden van de EER (Europese Economische Ruimte) zal de handel van producten niet fundamenteel veranderen. Wel zullen Nederlandse producten door de koersdaling van het Pond relatief duurder worden.

Eigen keuzes maken
De Britten kunnen nu zelf buiten de EU-regels om keuzes, afspraken en wetten maken. Zo kunnen er in de toekomst nieuwe barrières ontstaan op:
  • fytosanitair vlak
  • veterinair vlak
  • toelating van diergeneesmiddelen
  • gewasbeschermingsmiddelen
Maar de Britten kunnen op meer gebieden hun eigen gang gaan. Ze kunnen zelf een keuze maken voor GGO (Genetisch Gemodificeerd Organisme). Op het terrein van kwaliteit en gezondheidsnormen kunnen ze nu hun eigen koers varen. Ook een vlot TTIP-akkoord met Amerika terwijl de EU dat nog niet heeft, zal gevolgen hebben. Oók voor onze handel met Amerika.

Het hierboven geschetste scenario kan plaatsvinden. Maar hoe het zich de komende jaren precies gaat ontwikkelen, hangt sterk samen met de sfeer waarin de afspraken over uittreding worden gemaakt. Vooral voor de langere termijn kunnen de Brexit- effecten groot zijn, maar de mate waarin is nu nog echt koffiedik kijken.

Een goed voorbeeld!
Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland zijn geen EU-lid, maar wel lid van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie). De EVA bevordert vrij verkeer van industriële producten. Alle vier de landen zijn ook Schengenland. Op Zwitserland na zijn deze landen ook lid van de EER. De EER bevordert vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Daarnaast zijn er nog diverse bilaterale akkoorden tussen de EU en niet-EU-landen in Europa. Het is voor de Britten te hopen dat ze eenzelfde positie bedingen als deze vier landen.

Conclusie
Feit is dat handelspartijen en investeerders niet houden van onzekerheid. Onzekerheid brengt altijd hogere kosten met zich mee. Als het VK zich bij de EER-groep aansluit, zullen de gevolgen voor de Food&Agri-sector ook op de langere termijn kunnen meevallen.

Sluiten ze zich hier niet bij aan, dan zal er lang onderhandeld worden over nieuwe bilaterale verdragen. De onzekerheid duurt lang en de gevolgen hiervan zullen ook in Nederland sterk gemerkt worden. Het is sowieso niet de verwachting dat het VK zich bij Schengen aansluit, want dat zijn ze nu binnen de EU ook al niet.

Voor meer informatie:
Flynth adviseurs en accountants
www.flynth.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven