Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Boetes kartelvorming per 1 juli verhoogd

Per 1 juli 2016 zijn de boetemaxima van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) fors verhoogd. Dit geldt voor overtredingen van alle wetten waarop ACM toeziet. Met name de maximumboete voor overtreding van het kartelverbod is gestegen, zowel voor de betrokken ondernemingen als personen. In deze blog worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet en uitgelegd hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. Ook wordt kort stilgestaan bij de nieuwe wet die bedrijven verplicht tot een interne meldregeling voor klokkenluiders.

Kartelboetes
ACM kan voor een kartel gestart na 1 juli 2016 een boete opleggen van maximaal 900.000 euro (in plaats van 450.000 euro) of - indien dat meer is - maximaal 40 procent van de jaarlijkse concernomzet (in plaats van maximaal 10 procent). De boete wordt verdubbeld indien blijkt dat een bedrijf zich in een periode van vijf jaar daarvoor aan eenzelfde overtreding schuldig heeft gemaakt (recidive).

Ook de boete voor een feitelijk leidinggevende is verhoogd naar maximaal 900.000 euro (voorheen 450.000 euro). Ditzelfde geldt voor een boete wegens niet-medewerking aan een onderzoek van ACM. Deze bedraagt voortaan maximaal 900.000 euro (voorheen 450.000 euro) of - indien dat meer is - ten hoogste 1 procent van de jaarlijkse omzet. Ook deze boetes worden in het geval van recidive verdubbeld.

Kartelovertredingen die vóór 1 juli 2016 zijn gestart vallen onder het 'oude' boeteregime, ook indien de overtreding tot na 1 juli 2016 heeft voortgeduurd.

Andere boetes
Ook alle andere maximumboetes die ACM kan opleggen zijn verdubbeld. Hierbij kan worden gedacht aan boetes voor overtreding van het verbod op misbruik van machtspositie, het concentratietoezicht, het consumentenrecht, de Warmtewet of de post, vervoer, energie- en telecomregels.

Kort samengevat ziet het boetesysteem van ACM er voor overtredingen begaan na 1 juli 2016 als volgt uit:
  • Voor alle lichte overtredingen: maximaal 900.000 euro of - als dat hoger is - 1 procent van de omzet van de marktorganisatie;
  • Voor alle zware overtredingen, anders dan kartelovertredingen: maximaal 900.000 euro of - als dat hoger is - 10 procent van de omzet van de marktorganisatie;
  • Recidive leidt in alle gevallen (lichte overtredingen en zware overtredingen) tot verdubbeling van de onder de vorige punten beschreven toepasselijke absolute en relatieve boetemaxima.
De minister heeft inmiddels de Boetebeleidsregels voor ACM aan deze wetswijziging aangepast.

Voorbereiding
ACM is onlangs een offensief gestart om meer kartels op te sporen. Wij reageerden daar op gepaste wijze op. Gezien de hoge boetes voor de overtreding van het kartelverbod en niet-meewerken bij een onderzoek, is het van belang goed voorbereid te zijn op een eventuele bedrijfsinval van ACM. Op de website www.invalacm.nl wordt praktische informatie verstrekt over de belangrijkste rechten en verplichtingen van bedrijven. Hierbij worden tips & tricks gegeven hoe een bedrijf zich het beste bij een bedrijfsbezoek kan gedragen.

Belangrijk is nog te vermelden dat vanaf 1 juli 2016 bedrijven met meer dan vijftig werknemers in het kader van de Wet Huis voor de Klokkenluiders een interne meldregeling voor overtredingen van wet- en regelgeving moeten hebben. Ook in dat kader is een update van het interne compliance-programma een goed idee. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierbij assisteren.

Bron: Maverick-law.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven