Risico’s inlener ook groter

Hoge Raad maakt payrollen stuk duurder

Twee arresten die de Hoge Raad op 4 november jongstleden heeft gewezen maken dat payrollen in een aantal situaties fors duurder wordt.
De Hoge Raad oordeelde namelijk zowel in een procedure over de premieheffing werknemersverzekeringen als in een civiele procedure over de verplichte deelname aan een pensioenregeling, dat payrollen gelijk staat aan uitzenden.

Payrollen? Uitzendsector tenzij..
Het eerste arrest handelde over de hoogte van de premies werknemersverzekeringen die het payrollbedrijf moest afdragen. Werkgevers zijn ingedeeld in een aantal sectoren. De sectorindeling is onder meer van belang voor de vaststelling van de premies werknemersverzekeringen. De vraag die voor de Hoge Raad lag was of een payrollbedrijf ook in de sector Uitzendbedrijven kan worden ingedeeld. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit inderdaad het geval is. Ook al bevatten de arbeidsovereenkomsten geen uitzendbeding. Een tegenvaller voor het payrollbedrijf, want de uitzendsector is in de regel één van de duurste sectoren omdat de kans op werkloosheid in die sector relatief groot is. Het verschil in premielasten kan daardoor al snel 3 tot 4% van de loonsom bedragen.

Payroll? Pensioenregeling uitzendondernemingen
In de tweede zaak waarin de Hoge Raad zich uitliet, ging het om de vraag of een (payroll)werkgever verplicht was tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendondernemingen. De Hoge Raad vindt dat dit inderdaad het geval is.
Het arrest heeft voor het payrollbedrijf een aantal gevolgen:
Op de payrollconstructie kan nu de ABU cao (cao voor Uitzendkrachten) van toepassing zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld de inlenersbeloning een rol gaan spelen en geldt er ook een verplichte aanmelding bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten.

Uitweg?
Payrollbedrijven die voor meer dan 50% werkzaam zijn in een bepaalde sector ('vaksector') kunnen de dans nog ontspringen. Voor hen kan de sectorpremie (en mogelijk de CAO en pensioenregeling) van die sector gelden. De vaksectorregeling geldt overigens al sinds jaar en dag voor reguliere uitzendbureaus; in diverse situaties hebben wij substantiële besparingen kunnen realiseren.
geconfronteerd kunnen worden met loonvorderingen van de payrollwerknemer.

Gevolgen voor de inlener
De arresten kunnen ook gevolgen hebben voor inleners. Payrollbedrijven zullen de kostenverhoging waarschijnlijk proberen door te berekenen. Daarnaast kan de payrollwerknemer op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies bij bijvoorbeeld onderbetaling niet alleen de payrollwerkgever, maar ook de opdrachtgever waarbij hij werkzaamheden verricht aanspreken. En ook een eventuele aansprakelijkstelling voor loon- en premieheffing, als het payrollbedrijf niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan hoger uitvallen.

Wilt u meer weten over de sectorindeling en of u mogelijk de premielasten kunt laten dalen? Het veilig werken met uitzendbureaus en payrollbedrijven? Of over de Wet aanpak schijnconstructies, inleners- en ketenaansprakelijkheid en hoe u de risico's kunt beperken of zelfs mogelijk kunt voorkomen?
Neem dan contact op met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing. Samen met onze collega's van BDO Legal hebben wij een schat aan kennis en ervaring in huis op dit vakgebied. Bel 070 338 0722 of mail naar alp@bdo.nl.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven