OK Gas levert nu 100% CO2 gecompenseerd propaangas

CO2-gecompenseerd propaangas is propaangas waarbij de CO2-uitstoot van het gasverbruik wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame (energie)projecten. Omdat het helaas nog niet mogelijk is om op grote schaal bio propaan te leveren, is dit een van de weinige manieren om toch duurzaam om te gaan met het gasverbruik.
 
Door energie te besparen en over te stappen op duurzame energie, wordt de hoeveelheid CO2 uitstoot verminderd. Maar zelfs als alle energiebesparende maatregelen genomen zijn, blijft de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 onvermijdelijk bij het gebruik van propaangas. Dit kan worden gecompenseerd door de aankoop van emissiereductie certificaten, ook wel CO2 credits genoemd. Hiermee wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten, welke zorgen voor de vermindering van de hoeveelheid CO2-uitstoot elders op de wereld. 
 
OK Gas levert vanaf nu aan al haar klanten 100% CO2 gecompenseerd propaangas en maakt hiervoor gebruik van Verified Emission Reductions (VER's). Dit zijn CO2 credits die door onafhankelijke internationale keuringsinstanties worden toegekend aan duurzame energie- of bosaanplantprojecten. OK Gas heeft gekozen voor projecten die volgens deze strenge standaarden zijn gecertificeerd en volledig voldoen aan het Clean Development Mechanism (CDM) protocol.
 
OK Gas compenseert de CO2 uitstoot die gepaard gaat met de verbranding van haar propaangas volledig door net zoveel emissiereductie certificaten te kopen als er – conform omrekenfactoren van de Nederlandse emissieautoriteit – door haar klanten aan CO2 wordt uitgestoten bij de verbranding van het volledige propaangas verbruik. Hierdoor wordt de klimaatimpact van het propaangas verbruik gereduceerd. 
 
Welk project steunt OK Gas
OK Gas investeert door de aankoop van VER's in een aantal projecten in India waar afvalverwerkingsinstallaties voor stedelijk afval in gebruik worden genomen die het afval mechanisch behandelen en verwerken. 
 
Wanneer afval ontbindt komt er onder andere methaangas vrij. Vrij in de atmosfeer heeft methaan een sterk broeikaseffect. Door installaties te bouwen die het afval en het vrijgekomen methaangas verzamelen, verwerken en behandelen komt dit niet vrij in de atmosfeer en kan er groene elektriciteit mee worden geproduceerd. 
 
De projectactiviteiten resulteren dus in een reductie van broeikasgasemissies door het vermijden van methaanemissies die anders zouden zijn vrijgekomen in de natuur, en deze te gebruiken als alternatieve brandstof, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.
 
Voor meer informatie:
OK Gas
+31(0)418 587 005
 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven