Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

PT gaat ruimere inspraak heffingbetalers testen

Het Productschap Tuinbouw (PT) wil heffingbetalers gaan vragen naar hun mening over nieuwe projectvoorstellen. De uitkomst van de digitale peiling zou dan een rol kunnen spelen bij besluitvorming over de besteding van PT-geld. Het PT-bestuur besloot gisteren de ruimere inspraakmogelijkheid van heffingbetalers te gaan testen.

Voorafgaand aan vergaderingen van sectorcommissies wil het PT ondernemers per e-mail attenderen op de bijeenkomst en de agenda. Via een online onderzoeksinstrument legt het PT project- en onderzoeksvoorstellen aan de ondernemers voor. Doel en kosten worden kort uitgelegd, waarna ondernemers snel en eenvoudig kunnen aangeven of ze voor of tegen het voorstel zijn en waarom. De sectorcommissie krijgt de uitkomst van de peiling voorafgaand aan de vergadering voorgelegd, zodat ze dit bij hun besluitvorming kunnen betrekken.

Het bestuur toonde zich voorstander van de mogelijkheid om de achterban meer inspraak te bieden. Wel zijn er vragen over de praktische uitwerking, zowel van het digitale instrument als van de wijze waarop de uitkomst van de digitale peilingen in de besluitvorming van de sectorcommissie moet worden betrokken. In het najaar vindt daarom eerst een test plaats, op basis waarvan het bestuur over verdere introductie van het instrument kan beslissen.

Bij het PT beslissen sectoren via hun eigen sectorcommissie welke activiteiten en projecten gewenst zijn en waar ze via het PT in willen investeren. Bestuurders van commissies laten zich daarbij adviseren door vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit (de ketenschakels van) de sector en ondernemers. Voorstellen voor nieuwe projecten komen via sectororganisaties of direct van (groepen) ondernemers. Het PT betrekt ondernemers bij de voorbereiding van projectvoorstellen. Zo hadden ze via sectorvertegenwoordigers of direct al ruime inspraakmogelijkheden. Op verzoek van commissieleden is dit nu verder uitgebreid.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven