Digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw' geopend

Sinds 23 januari kunnen boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: ‘Om concrete afspraken te kunnen maken hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren, wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf bij de agrarisch ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.’

Regierol voor minister LNV
Voor de uitvoering van de toekomstvisie landbouw zal minister Schouten de regie nemen. Om te komen tot een Realisatieplan worden met verschillende partijen concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat. 

Realisatieplan voor de zomer gereed
Zijn we in staat tot innovaties te komen die telers helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen én lukt het de teler daarmee een goed inkomen te verdienen? Dat zijn de belangrijkste vragen waar het Realisatieplan antwoord op moet geven. Dit Realisatieplan, dat nog voor de zomer gepresenteerd zal worden, zal ook concrete doelen bevatten voor vijf opgaven die in 2030 moeten zijn behaald:

  • versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  • vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  • versterken synergie van landbouw en natuur;
  • verduurzamen van de veehouderij;
  • herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

Naast de voorbereiding voor het Realisatieplan zijn inmiddels verschillende acties in gang gezet die van belang zijn voor de transitie naar kringlooplandbouw. Te denken valt aan onder andere de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid. 

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.