Nederland en Europa op één lijn over octrooien op klassieke veredeling

Ja, nee, wel, niet. Al geruime tijd is er discussie over octrooien op producten uit klassieke veredeling. Het hoogste beroepsorgaan van het Europees Octrooibureau (EPO) buigt zich momenteel over het vraagstuk om de gevraagde juridische duidelijkheid te geven. Nederland heeft ondertussen haar standpunt kenbaar gemaakt, zo schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Nederland is tegen octrooien op klassieke veredeling en Schouten is blij om te zien dat ook de Europese Commissie, de Europese lidstaten en het Europees Parlement die mening eensgezind delen. 

Botsende regels
Kern van de Nederlandse boodschap is dat de Vergrote Kamer van Beroep, het hoogste beroepsorgaan, rekening moet houden met de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie, omdat anders een probleem kan ontstaan bij de samenloop tussen het EU-recht en het Europees Octrooiverdrag.

Daarnaast wijst Nederland op het feit dat de aanpassing van de uitvoeringsregels bij het Europees Octrooiverdrag kan worden gezien als een door de verdragspartijen overeengekomen interpretatie van een verdragsartikel op grond van het Weens Verdragenverdrag.

Verder benadrukt Nederland het feit dat in de Nederlandse
Rijksoctrooiwet al sinds de implementatie van de Biotechrichtlijn in 2004 expliciet is opgenomen dat ook de producten van essentieel biologische processen niet octrooieerbaar zijn, en dat Nederland deze mening al was toegedaan bij de goedkeuring van het Europees Octrooiverdrag in 1975.

Ook Europa deelt zienswijze
Naast Nederland zal ook de Europese Commissie zal namens de Europese Unie haar zienswijze toezenden aan het EPO. Recent heeft het nieuw aangetreden Europees Parlement een resolutie
aangenomen, waarin wordt aangegeven dat planten en dieren die via essentieel biologische processen zoals klassieke kruisingen zijn verkregen niet octrooieerbaar moeten zijn. Vrije toegang tot kweekmateriaal is volgens een meerderheid in het Parlement van groot belang voor het behoud van innovatie en om monopolisering tegen te gaan.
 
Onduidelijk is wanneer het hoogste beroepsorgaan uitspraak doet over de kwestie. Alle betrokken partijen hebben nu in ieder geval nogmaals hun standpunten aangedragen. Wordt vervolgd dus. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven