Megawinst CZAV dankzij verkoop Agrimarkt

CZAV heeft een uitzonderlijk hoog resultaat in het boekjaar 2018-2019 gehaald van ruim 24 miljoen euro na belasting. Deze winst werd mede mogelijk gemaakt door de verkoop van Agrimarkt, een 100% deelneming van CZAV. Op 15 juli 2019 maakte CZAV bekend over te gaan tot verkoop van de aandelen van Agrimarkt. De overdracht vond op 31 oktober 2019 plaats, maar werd verwerkt in het boekjaar eindigend op 30 september 2019. 

1,5 miljoen 
De winst gemaakt op de coöperatieve teler-gerelateerde activiteiten is inmiddels uitgekeerd in de vorm van een nakorting van 1,5 miljoen euro. Deze is uitgekeerd over meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, mais- en uienzaad en voor het eerst dit jaar ook over de organische mest. In juni werd een nabetaling op de granen gedaan van 25 euro per 1.000 kg. De pool van CZAV blijft daarmee de hoogste in het vijfjarig gemiddelde. Het overige resultaat uit kernactiviteiten en andere deelnemingen is verwerkt in de jaarrekening en bedraagt circa 2,5 miljoen euro na belasting.

Boekwinst Agrimarkt
Na goedkeuring door de ledenraad is besloten om van het totale resultaat van ruim 24 miljoen euro een bedrag van 5 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. Dit bedrag wordt vervolgens over een totale periode van drie jaar uitgekeerd. In het voorjaar van 2020 wordt de systematiek verder uitgewerkt en zal, na goedkeuring door de ledenraad, met ingang van najaar 2020 in werking worden gesteld. De overige boekwinst op Agrimarkt zal worden toegevoegd aan de statutaire reserve en is beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van CZAV en haar deelnemingen in de toekomst.

Toekomst 
CZAV is een organisatie met hoogwaardige kennis op gebied van teelt en logistiek. De uitdagingen zijn groot om de rol in de sterk veranderende en innoverende agrarische sector verder uit te breiden. In de afgelopen jaren heeft de organisatie diverse nieuwe, goed opgeleide en jonge medewerkers mogen aantrekken. Deze jongere generatie brengt nieuwe kennis en is drager naar de toekomst van 90 jaar coöperatieve ervaring. De innovatiekracht en kwaliteit van de organisatie is sterk toegenomen. Ook heeft ze aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de communicatie met haar leden, aldus CZAV.

De huidige ontwikkelingen in de agrarische sector zijn noemt de organisatie heftig en van grote impact op het wel en wee van haar leden. CZAV kan vanuit haar opdracht als aan- en verkoopvereniging, met name bijdragen en ondersteunen op gebied van kennisverbetering van teelten onder de nieuwe omstandigheden. Verandering lijkt daarbij de enige constante. CZAV past zich voortdurend aan, om haar rol te blijven vervullen voor de leden. De groei van omzet en ledenaantal in de relatief nieuwe werkgebieden zoals Midden- en Oost-Brabant en Zuid-Holland boven Rotterdam bewijzen volgens de organisatie dat landbouwers de rol van CZAV als een toegevoegde waarde zien voor hun onderneming.

Bron: CZAV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven