Nieuwe importprocedures naar VK worden per 1 januari 2021 gepubliceerd

De Britse overheid heeft informatie gepubliceerd over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods staat uitgelegd hoe de Britten in drie fases hun douaneformaliteiten en grenscontroles zullen inrichten en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de aankomende veranderingen. Een en ander zal hoe dan ook van toepassing worden, ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol. Hieronder de belangrijkste punten voor de import van planten en plantaardige producten.

Planten en plantaardige producten
Vanaf 1 januari 2021 gelden enkel voor hoog risico planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

Hoog risico planten en plantaardige producten moeten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. De volledige lijst van hoog risico planten en plantaardig materiaal zal op een later tijdstip worden gepubliceerd.

De importeur moet een vooraanmelding indienen via het Import of Products, Animals, Food and Feed System (IPAFFS). De vooraanmelding moet minimaal 4 uur voor aankomst van de zending worden ingediend als deze per vliegtuig wordt verstuurd en minimaal 1 dag voor aankomst als deze via een andere vervoerwijze het VK binnenkomt. Dit geldt voor zendingen die in Engeland en Wales het VK binnenkomen. Het systeem dat zal worden gebruikt voor zendingen die in Schotland binnenkomen moet nog bekend worden gemaakt.

Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties zullen worden uitgevoerd. Deze controles zullen plaatsvinden op de plaats van bestemming of een andere erkende locatie. Meer informatie over de locaties van de controles/inspecties volgt op een later moment.

Vanaf 1 april 2021 moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten aan bovenstaande eisen voldoen. Een volledige lijst van alle planten en plantaardige producten waarvoor vanaf 1 april 2021 een fytosanitair certificaat en vooraanmelding in IPAFFS vereist is zal te zijner tijd worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 zullen zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten onderhevig zijn aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties zal risk-based zijn. Vanaf 1 juli zullen de controles en inspecties plaatsvinden op Border Control Posts (BCP’s). Welke producten kunnen worden gecontroleerd verschilt per BCP. Het is de verantwoordelijkheid van de importerende/exporterende partijen om ervoor te zorgen dat de zending bij de juiste BCP het VK binnenkomt. Klik hier voor een lijst van bestaande BCP’s in het VK. Mogelijk komen er de komende maanden nieuwe BCP’s bij.

Verpakkingshout
Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. De ISPM15-standaard houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse.

CITES
De import van bedreigde planten- en diersoorten die op de CITES-lijst vermeld staan zal vanaf 1 januari 2021 onderhevig zijn aan de importeisen zoals opgelegd door de CITES verordening in de UK Wildlife Trade Regulations (UKWTR).

Bijlagen A en B: Een exportvergunning (of wederuitvoercertificaat) nodig, uitgegeven door het land van export en een importvergunning uitgegeven door APHA.
Bijlage C: Een exportvergunning, wederuitvoercertificaat of certificaat van oorsprong nodig uitgegeven door het land van export en een kennisgeving van invoer bij binnenkomst in het VK.
Bijlage D: een kennisgeving van invoer bij binnenkomst in het VK.
Verder moet worden voldaan aan de volgende eisen:

Alle planten- en diersoorten die op de CITES-lijst vermeld staan moeten het VK binnenkomen via een aangewezen CITES-haven/-punt van binnenkomst.
Zowel de EU-exporteur als de Britse importeur moeten een CITES-vergunning aanvragen bij de relevante autoriteiten.
De EU-exportvergunning (of wederuitvoercertificaat) moet worden bekrachtigd door een douanebeambte bij vertrek uit de EU en zowel de exportvergunning als de importvergunning/kennisgeving van import moeten worden bekrachtigd door een douanebeambte bij binnenkomst in het VK.

Bron: Rijksoverheid


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven