"Een slimme boer gebruikt slimme beslissingsondersteunende systemen"

Kort geleden is het "Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030" gepubliceerd. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen beschreven om de doelen uit de Toekomstvisie te halen. Beslissingsondersteunende Systemen (BOS) worden als een van de technische maatregelen genoemd, om de realisatie van weerbare teeltsystemen mogelijk te maken. Momenteel zijn al veel systemen beschikbaar, die helpen het optimale spuitmoment te bepalen en zorgen voor verlaging van het middelengebruik. Op een informatiekaart heeft CLM Onderzoek en Advies - in opdracht van het Toolboxteam Water - de belangrijkste applicaties op een rijtje gezet.

Veel factoren spelen mee bij noodzaak voor bespuiting
Naast het weer, bepalen vele factoren de ziekte- en plaagdruk en effectiviteit van een bespuiting. Dat maakt het nemen van een goede beslissing lastig. Beslissingsondersteunende systemen (BOS) helpen u hierbij. Deze systemen combineren eigenschappen van gewas-beschermingsmiddelen met weerdata, gewasgroei en gegevens over ziekte- en plaagdruk. Op basis van deze gegevens ontvangt de gebruiker advies over het beste spuitmoment. Met dit advies is het meestal mogelijk om minder middel te gebruiken. Daarnaast kan het gebruik van een BOS bonuspunten opleveren of een vereiste zijn voor bepaalde keurmerken, bijvoorbeeld ‘On the way to Planet Proof’.

Een compleet pakket
Samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming, de Erfemissiecoach en de Perceelemissiescan, vormen de Toolboxkaarten een totaalpakket om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

  • Op de toolboxkaarten zijn verschillende praktische maatregelen vermeld om emissie van gewas-beschermingsmiddelen te verminderen.
  • De Erfemissiescan/perceelsemissiescan is een digitaal instrument, waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf of een perceel in kaart brengen:

www.erfemissiescan.nl  
www.perceelemissiescan.nl 
www.erfemissiecoach.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven