Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Inundatie ook op zware grond alternatief voor bestrijding stengelaaltjes?

Beheersing van stengelaaltjes door een goed gekozen vruchtwisseling is door het ontbreken van kennis over de waardplantstatus van veel gewassen praktisch onmogelijk. Bestrijding is daarom voorlopig de belangrijkste beheersingsmaatregel. Door verscherpte regelgeving, technisch onvoldoende werking en een verbod op diverse middelen zijn hiervoor chemisch nog amper mogelijkheden. Inundatie is een van de meest kansrijke alternatieven. Werkt deze methode echter ook voldoende op zware grond? Voor een antwoord op deze vraag zijn onder de vlag van Uireka inmiddels de eerste onderzoeken uitgevoerd.

Inundatie beproefde methode in de bollenteelt
Inundatie (gedurende langere tijd onder water zetten van de bouwvoor) wordt in de bollenteelt, op de geestgronden, al decennia lang met succes toegepast voor het bestrijden van stengelaaltjes. Voor een maximaal resultaat moet de inundatie minimaal 12 weken duren bij bodemtemperaturen van minimaal 17 graden. De aaltjes sterven gedurende deze periode niet door verdrinking, maar door het gebrek aan zuurstof en mogelijk door giftige (afbraak)producten die in de grond vrijkomen. Eerder onderzoek laat zien dat het vooraf door de grond mengen van extra organisch materiaal (gras of gewasresten) het inundatieproces lijkt te versterken. De verklaring hiervoor is een mogelijke snellere daling van het zuurstofgehalte en het ontstaan van meer en/of andere afbraakproducten.

Onderzoek inundatie op zware grond
Of inundatie, in navolging van de lichte grond, ook op zwaardere gronden effectief is, is nog niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft WUR Open Teelten eerder dit jaar in opdracht een verkennende bakkenproef uitgevoerd met drie grondsoorten; lichte zandgrond (3% afslibbaar) en twee wat zwaardere zavelgronden met een afslibbaarheid van respectievelijk 25 en 35%. Alle gebruikte grond in de proef is kunstmatig besmet met stengelaaltjes, aan een deel is extra organisch materiaal (40 resp. 80 ton gras/ha) toegevoegd. Op de nulobjecten na is alle grond vervolgens 14 weken geïnundeerd bij een bodemtemperatuur van 18 graden.

Na 14 weken was de stengelaaltjes besmetting in niet-geïnundeerde zandgrond door natuurlijke sterfte met 80% afgenomen. In beide zwaardere gronden was dit circa 60%. Inundatie, zonder toevoeging van extra organisch materiaal, zorgde in alle drie de grondsoorten voor een doding van meer dan 99%. Het toevoegen van organisch materiaal had geen aanvullend meetbaar effect.
Bovenstaande resultaten bieden dusdanig veel perspectief, dat het onderzoek op gangbaar praktijkperceel wordt voortgezet.

Bron: Uireka

Publicatiedatum: