Geen doorstart aardappelhandel A.C. Loogman; online veiling inventaris en machinepark

Tholen - Het is niet gelukt om een doorstart te realiseren voor Aardappelhandelsbedrijf A.C. Loogman in Aalsmeer. Hoewel er enkele partijen serieuze interesse hadden getoond bleek het volgens curator Sander Schouten van AMS Advocaten erg ingewikkeld een doorstart te realiseren omdat het nieuwe pand dat de groothandel in 2016 betrok eigendom was van de holding, die niet failliet was gegaan. De handelsactiviteiten en machines zitten wel in de failliete BV. Voor de doorstart van de horecagroothandelsactiviteiten, die plaatsvonden vanuit het Amsterdamse Food Center, is er wel concrete interesse. De curator verwacht snel met nieuws hierover naar buiten te kunnen treden. 

"Geïnteresseerden wilden zowel het vastgoed, als de goodwill en de machines overnemen, maar ik kon het vastgoed niet verkopen, omdat dit onder de niet failliete holding viel. Gezien de huidige situatie in de aardappelsector, bleek de totale investering dan toch te groot en was het een logisch gevolg om de hele inboedel aan te bieden door middel van een online veiling", aldus de curator. De machines, het wagenpark en de sorteer- en inpaklijnen worden nu door middel van een online veiling aangeboden. De veiling voor het vastgoed loopt op 28 januari af, die van het wagenpark en de machines op 3 februari. 

Oorzaak faillissement
Uit het verslag van de curator blijkt verder dat de aankoop in februari 2014 door Loogman Holding van de grond werd gefinancierd vanuit de kredietfaciliteit bij ING Bank N.V. (ING). In juni 2014 werd een kredietverhoging verstrekt voor de bouwkosten en lease van benodigde machines. De lease vond na een sale & lease back constructie plaats via ING Lease Nederland B.V. (ING Lease). In november 2014 werd ten gunste van ING een hypotheek op de percelen te Aalsmeer gevestigd. Die hypotheek diende ook als zekerheid voor de schuld van Loogman & Zonen en Loogman Horeca aan ING.

In het voorjaar van 2019 heeft ING Loogman & Zonen te kennen gegeven van mening te zijn dat voortzetting van het krediet wegens langdurende verlieslatende exploitatie niet zinvol zou zijn. Loogman Holding heeft vervolgens tot 1 september 2019 de gelegenheid gekregen haar onroerend goed te verkopen en kredieten af te lossen. Op het moment dat geen aflossing plaatsvond, althans niet aan de voorwaarden werd voldaan, heeft ING het krediet in het najaar van 2019 opgezegd en bedong een tweede hypotheek op het vastgoed van Loogman Holding. ING heeft daarbij aangegeven tot verkoop (althans veiling) van het onroerend goed over te zullen gaan en heeft het concern daarbij nog tot 1 maart 2020 (nogmaals) de tijd gegeven zelf het onroerend goed (onderhands) te verkopen. Dat is niet
gebeurd. Een vervolgens nogmaals door ING gegeven uitstel (er zou een geïnteresseerde koper zijn), onder toekenning van een aanvullend krediet, heeft ook geen resultaat gehad. 

Toen op 3 november 2020 voorlopige surseance van betaling aan Loogman & Zonen werd verleend, liepen er al enkele faillissements-aanvragen van schuldeisers, die tot dat moment waren gepareerd. Er zou, volgens opgaaf van de advocaat van Loogman & Zonen in ieder geval sprake zijn van een schuld van € 600.000 aan handels-crediteuren. Omdat niet het vooruitzicht bestond dat de schuldeisers van Loogman & Zonen tijdens de surseance van betaling tevreden zouden kunnen worden gesteld en omdat de bewindvoerder niet voldoende werd geïnformeerd over de toestand van de onderneming, heeft de rechtbank Amsterdam op 17 november 2020 de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken en het faillissement uitgesproken. De curator zal verder onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven