Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Vertrouwensindex glastuinbouw beweegt nauwelijks

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben heeft zich in het vierde kwartaal van 2020 voorzichtig hersteld. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research. 

De index voor de totale land- en tuinbouw steeg met 2 punten en kwam uit op 9 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal van 2020 was de index gezakt tot -4 punten maar die is bij de recentste enquête over het vierde kwartaal van 2020 voor de derde opeenvolgende keer gestegen. Het agrovertrouwen lag in januari nog steeds onder het langlopende gemiddelde. Het vertrouwen van glastuinbouwers bleef stabiel. 'Hun' index is hier in te zien.


Agro Vertrouwensindex land- en tuinbouw en alle sectoren, 2013-2020-4. Bron: Wageningen Economic Research.

De stemmingsindex die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft daalde met 2 punten terwijl de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar verbeterde met bijna 6 punten. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex is door deze daling gezakt tot 13,5 punt. Terwijl de verwachting voor de middellange termijn door de toename weer boven het nulpunt uit is gekomen en nu op bijna 5 punten staat. Uit de enquêtes kwam naar voren dat de stemming in de vollegrondstuinbouw het best is, al daalde de index ook hier wel een klein beetje.

Meer optimisten dan pessimisten
Boeren en tuinders zijn over de situatie van hun bedrijf op de middellange termijn (twee tot drie jaar) weer wat positiever. Deze index steeg bijna 6 punten. Hiermee zien net iets meer ondernemers de toekomst weer positief in ten opzichte van de pessimisten. De index steeg van -1 naar plus 5 punten.

Terugkijkend nog wel negatief
Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn ondernemers nog altijd negatief. De conjunctuurindex ‘terugkijkend’ daalde met ruim 4 punten en blijft met -24 punten sterk negatief. Eigenlijk over alle onderliggende indicatoren was men negatiever. Hogere kosten (-1,4 punt), lagere opbrengstprijzen (-4,9 punt) en lagere productie (-1,2 punt) zorgden voor een lagere omzet (-5,3 punt) en winst (-8,2 punten). De tuinbouwsectoren waren iets positiever dan een kwartaal geleden.

Tuinbouw positief
Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders ook negatief gestemd. De conjunctuurindex ‘vooruitkijkend’ staat in het derde kwartaal nog op -7 punten. Al sinds het 4de kwartaal van 2017 is de index negatief. De index was in dit vierde kwartaal wel opnieuw hoger dan een kwartaal eerder (+4 punten) maar het herstel vlakt af. Hoewel alle onderliggende indicatoren opnieuw toenamen bleven veel indexen, op de productie en winst na, nog negatief.

Vooral akkerbouwers en de varkenshouders zien het de komende 12 maanden positiever in dan een kwartaal eerder. Ondanks dat blijft de index in de akkerbouw de laagste van alle sectoren (-10,7 punt). Alleen in de vollegrondstuinbouw zijn meer ondernemers positief dan negatief gestemd (0,7 punt).       

De enquête waarop de index is gebaseerd is verstuurd op 5 januari en het panel kon tot 25 januari zijn mening geven. Er hebben bijna 650 bedrijven deelgenomen aan de enquête, een record. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

 
 


 
 
 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven