nieuwjaarsboodschap Sonja De Becker, Boerenbond:

"Luide roep om hulp zowel zorgwekkend als geruststellend"

Voorzitter Sonja De Becker van Boerenbond deelt haar nieuwjaarswensen. In een uitgebreid bericht heeft zij onder meer aandacht voor stikstof, de coronacrisis en het mentale welzijn van agrarisch ondernemers. Zij wenst iedereen 'pakken geluk en sterkte' toe in 2022. 

Over stikstof schrijft ze: "De draagkracht van onze boeren en tuinders kwam in 2021 al zwaar onder druk door diverse factoren, maar daarbij komt nog de wurggreep van stikstof op onze bedrijven. Al meer dan 10 jaar staat dit dossier op de Boerenbondagenda. (...) We beseffen zeer goed dat dit een complex dossier is en we weten ook dat ook onze sector bijkomende zware inspanningen zal moeten doen, maar de oplossing moet gevonden worden in overleg met de sector en kan ook niet alleen van ons komen. Alles afwentelen op onze sector leidt tot een economisch bloedbad in de sector én tot menselijke drama’s: niet enkel in de veehouderij maar sectorbreed, want het stikstofdossier gaat niet enkel over dieren maar ook over landbouwactiviteit in of nabij natuurgebied en treft dus naast de veehouderij ook de akkerbouw, de groente- en fruitteelt en de sierteelt. Het uitblijven van een definitief stikstofkader stort onze bedrijven in een moordende onzekerheid die elke dynamiek in de sector fnuikt." 


Sonja De Becker vorig jaar in de kas bij rozenteler Wim Schreers. Foto: eigen archief

Op 1 december werd in alle Vlaamse provincies actie gevoerd onder de slogan "geefboerentoekomst. Het gaf de voorzitter 'een heel dubbel gevoel: zowel hartverscheurend en tegelijk hartverwarmend.' Het is volgens de voorzitter erg dat de sector wel op straat moést komen met haar boodschap omdat de bevoegde minister – zoals één van de leden het volgens De Beceker treffend schreef – helaas blijft kicken op confrontatie in plaats van in te zetten op overleg.

"Dat brengt ons geen stap vooruit, terwijl de toekomst van zoveel gezinnen op het spel staat. En van dat laatste lig ik wakker, dat durf ik gerust zeggen. Anderzijds ook hartverwarmend, niet enkel qua opkomst maar vooral omdat zo luid en duidelijk onze boodschap met één stem is gebracht in een grote verbondenheid over sectoren, jong en oud, groot en klein heen. Die verbondenheid en ook de vele duimpjes van burgers langs het parcours, dat deed deugd, niet enkel bij mij maar ook bij heel veel leden. Door onze actie is er voor de allereerste keer deze legislatuur in het Vlaams Parlement trouwens in de plenaire zitting over landbouw gedebatteerd."

De Vlaamse regering heeft haar deadline om voor kerst te landen met een stikstofakkoord niet gehaald. Maar beter een redelijk akkoord dan overhaast slechte beslissingen te nemen waarbij men de hakbijl zet in de sector en bedrijven koudweg doodknijpt, aldus De Becker. "En daar zag het wel naar uit die laatste dagen voor Kerst ... We verwachten dat de besprekingen nu hernemen en dat de Vlaamse regering met een voorstel komt dat haalbaar is, rechtszekerheid en toekomstperspectief biedt. Als in de komende weken blijkt dat de regering komt met een beslissing die niet voldoet, dan zullen wij geen moment aarzelen om opnieuw acties te voeren."

Mentaal welzijn
Naast stikstof staat de voorzitter ook stil bij mentaal welzijn, juist vanwege onzekerheid zoals over stikstof. Ook corona speelt ondernemers parten. "In 2021 is de realiteit er voor vele land- en tuinbouwgezinnen niet bepaald eenvoudiger op geworden. De nasleep van corona blijft voelbaar. Zorgen over de toekomst van de volgende generatie, vormen het gespreksthema aan menige boerentafel. De kosten zijn exponentieel gestegen waardoor marges in de sector verdwenen als sneeuw voor de zon. Marktschommelingen volgen elkaar steeds sneller en dieper op. De gigantische onzekerheid in verband met vergunningen wurgt en verlamt de sector de sector.

Het kan van overal komen maar soms leiden al die zaken samen tot de druppel die de emmer doet overlopen … Het mentale welzijn van onze mensen ligt mij na aan het hart. Ook bij mij komen dag na dag verhalen, noodkreten binnen. En de laatste jaren klinken de signalen over sociaal en mentaal leed in de sector steeds luider. Dat die roep om hulp steeds luider klinkt, is zowel zorgwekkend als geruststellend. Enerzijds toont het aan dat de situatie in heel wat gezinnen niet meer houdbaar is en dat de recente economische onzekerheid, vergunningenproblematiek en zware druk op bedrijfsleiders tot een gevaarlijk hoogtepunt is gekomen. Anderzijds is het goed dat men ook steeds vaker de stap zet om te praten over problemen en hulp te zoeken. Dat kan bij Boeren op een Kruispunt, bij bedrijfsadviseurs maar ook gewoon door een goed gesprek met familie of vrienden. Je kan ook bij ons terecht (de Boerenbondadvieslijn op 016 28 61 61) – we zijn er als Boerenbond voor jou. Laat ons weten hoe het met je gaat. Want praten helpt echt. Praten over problemen die je ervaart als bedrijfsleider, over zaken die niet lopen zoals je wenst, ook dát is een onderdeel van goed ondernemerschap, maar het vraagt soms moed. 

Lees de hele, nog veel uitgebreidere, nieuwjaarsboodschap hier bij Boerenbond. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven