Rassenproeven proefcentrum PCG

Hoe reageren rassen op dripirrigatie?

Door de droge en warme zomers van de afgelopen jaren neemt dripirrigatie in uien toe. De vraag is hoe de rassen daarop reageren. Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) is afgelopen seizoen samen met De Groot en Slot een meerjarige rassenproef met dripirrigatie gestart. Doel van de proef is om zoveel mogelijk data te verzamelen, om in de nabije toekomst goede adviezen aan telers te kunnen geven over welke rassen geschikt zijn voor dripirrigatie.

Door het droge en warme weer van de afgelopen zomers is de oogstzekerheid onder druk komen te staan, evenals de kwaliteit van de uien. Op proefvelden van De Groot en Slot wordt getest met en zonder beregening. De vraag rees: hoe reageren rassen op dripirrigatie? Deze vraag werd voorgelegd aan veredelaars en andere deskundigen binnen de organisatie, maar zij moesten het antwoord schuldig blijven. Omdat De Groot en Slot al met het Belgische PCG in gesprek was over reguliere rassenproeven, kwamen ook deze vragen op tafel. Zeer actueel, omdat in West-België weinig kan worden beregend.

Opbrengst verhogen
De onderzoeksvragen kwamen tot stand na overleg tussen PCG en De Groot en Slot. De twee belangrijkste vragen waren: kan de opbrengst en kwaliteit van uien door dripirrigatie worden verhoogd en geldt dit voor alle rassen? Ook als het al rassen met een topopbrengst zijn? Moet dan gekozen worden voor rassen als Hybelle, Hystore en Hyfive? Of reageren juist andere rassen beter, zoals Hyroad, Hybound en Summit?

Voor rode rassen geldt dat er nog meer uitdaging is om kwaliteit te leveren. Red Tide is bijvoorbeeld een topras, maar kunnen er met irrigatie nog stappen worden gezet? Ook is de vraag of elk ras hetzelfde op irrigatie reageert: zie je dat terug in de cijfers of gaan we andere cijfers zien? De Groot en Slot vindt het belangrijk om die kennis in huis te hebben en ook te delen zodat telers de beste adviezen krijgen voor hun rassenkeuze.

Lagere waterbehoefte
Een groot voordeel van irrigatie is dat de waterbehoefte lager is. Een teler kan met veel minder water een gewas als uien goed laten groeien. Dat is belangrijk in gebieden waar water schaars is. Dan komen oplossingen in beeld als een bassin, waar in de winter overtollig water wordt opgeslagen. En kunnen sloten ook als bassin voor dripirrigatie dienen? Bekend is wel dat ondergrondse waterbellen met weinig capaciteit bij dripirrigatie vaak aan de waterbehoefte voldoen.

Eind augustus hebben medewerkers van De Groot en Slot de proef bij het PCG bezocht. De verschillende proeven stonden er toen goed bij. Ze waren vrij gebleven van meeldauwaantasting en optimaal behandeld tegen stemphylium en bladvlekkenziekte. Op dat moment was de indruk dat het geïrrigeerde deel iets vitaler was. Met de verschillende proeven die in de Benelux lopen, worden na dit eerste jaar de eerste resultaten zichtbaar. De indruk die op dit moment bestaat, is dat irrigatie zelfs in een nat jaar meerwaarde heeft voor het gewas. Of het rendeert, is afhankelijk van de meeropbrengst en de prijs.

Proeven evalueren
De factor neerslag is de afgelopen jaren van grote invloed geweest op de opbrengst en kwaliteit. Uien telen brengt hoge kosten met zich mee en telers kunnen zich geen missers veroorloven. Irrigatie is een manier om de opbrengst min of meer zeker te stellen. Maar het gaat niet alleen om de beschikbaarheid van water, ook de mineralen en eventuele fertigatie moeten in orde zijn. Daarnaast zijn onkruidbestrijding en ziektebeheersing van cruciaal belang. Alles moet kloppen voor een goede opbrengst in volume en kwaliteit.

De samenwerking tussen PCG en De Groot en Slot is goed verlopen. Bij bijzonderheden werd verschillende keren aan De Groot en Slot gevraagd om te komen kijken. De resultaten kunnen namelijk alleen goed geïnterpreteerd worden als de medewerkers de proeven ook daadwerkelijk tijdens het groeiseizoen hebben gezien. Door die met elkaar te evalueren en de proeven voort te zetten, kunnen meer data worden gegenereerd. Voor het volgende onderzoek wordt ook de werking van fertigatie onderzocht.

Bron: Uienmagazine van De Groot en Slot


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven