Al sinds enkele jaren tendeert de Duitse vollegrondsteelt richting regeneratieve en duurzame landbouw. Het bedrijf Agroplanta heeft een nieuwe bodemhulpstof genaamd Trillus® ontwikkeld die door middel van een samenspel van twee zorgvuldig geselecteerde, gepatenteerde micro-organismen (Pseudomonas fluorescens en Trichoderma harzianum), de voedingsstofefficiëntie en oogst in de conventionele en biologische teelt moet verbeteren. Na de eerste veelbelovende testresultaten in het Nederlandse Colijnsplaat vindt nu de officiële marktlancering plaats, meldt Friedrich Boecker (rechts), distributieleider van het bedrijf.

"Het bodemmicrobioom bevat massa's organismen waarvan we de meeste met het blote oog helemaal niet kunnen zien. De meest vertegenwoordigde organismen zijn bacteriën en schimmels. Deze zijn wederom onder te verdelen in talloze ondersoorten en stammen. Deze organismen vervullen verschillende opgaven, zoals bijvoorbeeld de afbraak van organische substanties, het zorgen voor een voedingsstoffenkringloop, of de positieve beïnvloeding van de bodemstructuur."

Inzetpotentieel in de conventionele en biologische teelt
"Door het gebruik van de bodemhulpstof Trillus ondersteunt de teler het bodemleven in de grond met bevorderlijke micro-organismen. Het gevolg hiervan is dat de gewassen toleranter zijn tegen abiotische stress, de ter beschikking staande voedingsstoffen efficiënter opnemen en een hoger oogstpotentieel hebben", vertelt Friedrich.


Trillus is onder andere geschikt voor de teelt van consumptieuien

"In de Poolse slateelt wordt het product al sinds circa drie jaar succesvol ingezet. In Duitsland en Nederland focussen we ons aanvankelijk op de aardappel- en uienteelt. We zien echter op den duur ook inzetpotentieel in de sla- of tomatenteelt, niet alleen bij de biologische, maar ook bij de conventionele teelt."


Exacte testen aardappelen 2017-2021, experimentator: agro nord, N.U. Agrar.

Oplossing voor de toekomstige landbouw
"Met Trillus wordt de bodem weer nieuw leven ingeblazen. De planten krijgen een sterker wortelnetwerk en groeien beter. Dit is een oplossing voor de landbouw van morgen waarvan de bodem, het milieu en ook wij mensen profiteren."

Foto's: Agroplanta

Voor meer informatie:
Friedrich Boecker
agroplanta GmbH & Co. KG
Talstraße 2
D-85465 Langenpreising-Zustorf, Duitsland
+49 8762 724 702 
Friedrich.Boecker@agroplanta.de  
www.agroplanta.de