"De Guiding Principles in Business and Human Rights van de Verenigde Naties, die in 2011 zijn goedgekeurd, vormen de basis voor de wetgevingsinspanningen", zegt Simon Elting van AgriPlace. "Naar aanleiding van de laatste mededelingen van de Europese Commissie (EC) wordt de publicatie van haar voorstel voor een duurzame corporate governance richtlijn uitgesteld. Nederland is het laatste Europese land dat het heft in eigen hand neemt om voorbereid te zijn op de aanstaande Europese Human Rights and Environmental Due Diligence (HRDD)-wetgeving."

"De Tweede Kamer steunde eerst op vrijwillige toewijding aan een nationaal actieplan. Het succes was echter onvoldoende, en er wordt nu gestreefd naar formele regelgeving. Hier wint de drang naar verplichte HRDD-wetgeving aan kracht. Frankrijk, Duitsland en Noorwegen behoren tot de Europese landen die wetgeving op dit gebied hebben ingevoerd. Nederland heeft aangekondigd dat deze wet binnenkort in werking zal treden. Bovendien wordt verwacht dat de due diligence-verantwoordelijkheid niet alleen betrekking zal hebben op de mensenrechten, maar ook op milieu-uitdagingen en klimaatverandering."

Wie wordt door deze wet getroffen?
"Zoals de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft verklaard, zullen naar verwachting vooral middelgrote tot grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers rechtstreeks met de wet te maken krijgen. Kleine tot middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers zullen echter toch transparanter moeten zijn, aangezien de transparantie-eis vergelijkbaar is met de Britse verklaring van moderne slavernij, die bedrijven dwingen verslag uit te brengen over hun beleid ten behoeven van mensenrechten, milieu en de uitvoering daarvan."

Wat mag u verwachten?
"De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn de richtlijnen voor de huidige sociale en milieu due diligence-regelgeving."

"Daarom zal het afstemmen van jouw due diligence proces op die van de UNGP's en OESO aanbevelingen een gunstige invloed hebben op de komende compliance behoeften."

AgriPlace Chain als oplossing
"Met AgriPlace Chain kun je je due diligence-proces af stemmen op de aankomende regelgeving."

  • Automatische verzameling van sociale en duurzaamheidsinformatie
  • Eenvoudig delen van informatie voor leveranciers en inzicht in jouw eisen
  • Duidelijk overzicht en inzicht in je keten
  • Identificeer risico's en kansen op het juiste niveau van de keten

AgriPlace organiseert een webinar op 24 maart om 14.00 uur waar men meer komt te weten over hoe je een transparante keten kunt laten zien voor de aanstaande nieuwe eisen. Daarvoor kan hier worden aangemeld.

Voor meer informatie:
AgriPlace
+31 85 489 7333
info@agriplace.com
www.agriplace.com