De prijzen van kunstmest zijn fors gestegen door de oorlog in Oekra├»ne en de daaruit voortvloeiende exportbelemmeringen. Voor de productie van kunstmest is veel gas nodig. De stijgende gasprijzen vanaf medio vorig jaar hebben al geleid tot een forse stijging van de kunstmestprijzen. En daar komen nu door de huidige crisissituatie verdere prijsstijgingen bovenop. Voor akkerbouwers is dit slecht nieuws, stelt Jan Willen van den Berg, sector specialist agri bij ING. Hij voorspelt bij het ANP dat de voedselzekerheid in gevaar komt door hoge kunstmestprijzen. 

Het gebruik van dierlijke mest is beperkt toegestaan. Volgens de huidige Europese nitraatrichtlijn mogen gewassen gelimiteerd dierlijke mest ontvangen omdat met dit type onvoldoende specifiek bemest kan worden en dat brengt gevaar voor uitspoeling van meststoffen met zich mee.

Er zijn mogelijkheden om van dierlijke mest goede kunstmest vervangende meststoffen te maken. Hiermee is specifieker bemesten mogelijk. Maar om deze soort meststoffen breed toe te kunnen passen moet de Europese nitraatcommissie dit eerst goedkeuren. Naar verwachting zal op korte termijn een uitspraak volgen.

In Nederland zijn we in staat om dierlijke mest zodanig goed te bewerken dat voedingstoffen zoals stikstof en fosfaat in juist hoeveelheden beschikbaar kunnen komen. Deze voedingsstoffen zijn nodig om goede opbrengsten te behalen bij de teelt van onder meer aardappelen en tarwe.

Door meer ruimte te bieden voor het gebruik van dierlijke mest kunnen de kosten omlaag worden gebracht. Dierlijke mest is een goed en betaalbaar alternatief voor kunstmest en leidt tot eenzelfde gewasopbrengst. Door dierlijke mest en kunstmest vervangende stoffen vaker te gebruiken dan kunstmest blijft de voedselzekerheid behouden.

De inzet van dierlijke mest en kunstmest vervangende stoffen levert een forse besparing op in het gasverbruik. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het verduurzamen van de landbouw. Dat zal ook de toekomstbestendigheid van de sector versterken.