Lidl Internationaal heeft samen met GlobalGAP een norm ontwikkeld voor meer biodiversiteit in de teelt van groenten en fruit. Lidl is de eerste retailer die dit systeem zal toepassen.

Lidl, certificeringsinitiatief GlobalGAP en andere partners hebben een sectorbrede standaard ontwikkeld ten aanzien van de bescherming van de biodiversiteit in de conventionele groenten- en fruitteelt in Europa. Deze partners waren onder andere Sustainable Food Systems GmbH (SFS), de spin-off van het FiBL, in de rol van projectmanager, en het Global Nature Fund, Bioland, de Lake Constance Foundation en de universiteit Nürtingen-Geislingen als wetenschappelijke partners. Bij de ontwikkeling en pilots in Duitsland, Italië, Polen en Spanje waren verschillende instanties en teeltbedrijven betrokken om de vereisten in de praktijk te testen. De nieuwe add-on-module is expliciet ontwikkeld voor álle spelers in de markt, van producent tot distributeur.

De Add-On BioDiversity van GlobalGAP is vanaf nu beschikbaar voor iedereen in de groente-en fruitsector als aanvulling op de huidige GlobalGAP-standaard voor goede agrarische praktijken. Lidl zal als eerste Europese retailer met de standaard gaan werken en, als eerste stap, de standaard voor meer dan 250 producenten uit verschillende Europese landen gaan toepassen. In de volgende stap streeft Lidl naar uitbreiding naar alle Europese groenten- en fruitproducenten.

Isabelle Colbrandt, woordvoerster Lidl België:  “De introductie van de eerste biodiversiteitsstandaard voor de conventionele groenten- en fruitteelt in Europa toont aan hoe belangrijk ondernemingszin en samenwerking zijn. Dankzij de standaard is het nu mogelijk om minimumvereisten vast te stellen op het gebied van biodiversiteit in de gehele sector. Dit is in lijn met onze ambitie om sectorbrede transformaties te realiseren om een van de meest dringende uitdagingen van vandaag de dag aan te pakken: het behoud van onze biodiversiteit.

Marion Hammerl, voorzitter van het Global Nature Fund zegt hierover: “Het is wetenschappelijk bewezen dat, naast klimaatverandering, de afname van biodiversiteit de grootste uitdaging voor onze planeet is, maar ook voor onze agrarische activiteiten. De Add-On draagt bij aan de bescherming van de biodiversiteit door een uiterste data vast te leggen aangaande de omschakeling van natuurlijke ecosystemen naar landbouwgrond, een biodiversiteitsbeheerplan te vereisen, meer effectievere criteria vast te leggen voor bodembehoud en geïntegreerde plaagbestrijding en meer. De verwijzingen naar de interactie van het teeltbedrijf met het landschap in de directe omgeving ervan, is een eerste stap op weg naar een landschapsgebaseerde aanpak, die dringend nodig is om de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen.”

Het beschermen van de biodiversiteit is één van de grootste uitdagingen in de voedingsmiddelensector. ‘De biodiversiteit respecteren’ is daarom ook een van de zes strategische kernthema's van de duurzaamheidstrategie van Lidl. Hiermee onderstreept Lidl het belang van een diverse en intacte natuurlijke omgeving voor de eigen activiteiten en het levensmiddelenaanbod voor een betere toekomst.

De gezamenlijke ontwikkeling van de GlobalGAP Add-On is in lijn met de huidige biodiversiteitsstrategie van Lidl, waarvoor een duidelijke aanpak om de bescherming en het verantwoord gebruik van biodiversiteit te stimuleren is ontwikkeld. Dit begint met de identificatie van grondstoffen waarvan de teelt vaak gepaard gaat met bijzonder hoge risico's ten aanzien van de biodiversiteit. Hiervoor is onder andere een speciale tool ontwikkeld om het biodiversiteitsrisico te kunnen bepalen.

Bron: Lidl