Ieder AGF-bedrijf herkent het wel, de complexe logistieke processen. Onvoorspelbare vraagpatronen en korte doorlooptijden zorgen ervoor dat AGF-bedrijven in staat moeten zijn om met continue verandering om te gaan. AGF-bedrijven moeten dus proactief kunnen handelen bij veranderingen in het logistieke proces om zo grote verstoringen in de keten te voorkomen. Denk hierbij aan out-of-stock situaties bij distributiecentra van supermarktketens, met als gevolg, lege schappen in de winkels. Hoe kunnen AGF-bedrijven deze situaties voorkomen? Raymond Langeveld van Axians geeft in deze blog antwoord.Terugdringen van kosten en verhogen van servicegraad
"Een belangrijk middel hiervoor is het opzetten van Vendor Managed Inventory (VMI). Dit is een systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor het aanvullen van de voorraad is verschoven van de retailer naar de producent. Daarnaast is de voorraad vaak nog eigendom van de producent ondanks dat deze bij de retailer fysiek aanwezig is. Het doel van VMI is het terugdringen van kosten en het verhogen van de servicegraad voor AGF-bedrijven. Het terugdringen van kosten kan gedaan worden door het minimaliseren van de voorraden. Hierdoor blijft de productkwaliteit beter behouden wat binnen de AGF-branche en de voedingssector ontzettend belangrijk is. Daarnaast zullen er minder out-of-stock situaties zijn bij de retailers."

Bovenstaande voordelen brengen met zich mee dat AGF-bedrijven beter om kunnen gaan met continue (logistieke) veranderingen. Deze voordelen zijn ook waarneembaar op korte termijn bij retailers. Tot slot kunnen er door toepassing van VMI nog twee voordelen worden behaald, namelijk:

  • Het vergroten van de leverbetrouwbaarheid;
  • Beter inzicht bij problemen waardoor de kans op te grote voorraden aanzienlijk wordt verlaagd.

Het opzetten van VMI kan handmatig of volledig automatisch. Met behulp van het I-Fresh ERP-systeem kan VMI automatisch geïntegreerd worden zodat de juiste informatie wordt uitgewisseld in de logistieke keten.

Voor meer informatie:
Axians
+31 (0)6 55 15 06 15
raymond.langeveld@axians.com      
www.i-fresh.nl