Medio juni is de uienoogst in Shandong, Henan en andere teeltgebieden tot een einde gekomen; verwacht wordt dat ze tegen eind juni volledig zal zijn afgerond. Dit seizoen is het areaal rode uien in Gansu en andere teeltgebieden toegenomen, terwijl het areaal gele uien is afgenomen. Onlangs vertelde een uienexporteur in de regio Shandong aan Global Fruits and Vegetables over het oogsten en exporteren van uien in hun teeltgebieden.

"Op de binnenlandse markt, waar uien op vele plaatsen zijn genoteerd, zijn er voldoende voorraden, zijn de specificaties en kwaliteiten van uien goed en is de handelssfeer op de reguliere groothandelsmarkt actiever. De huidige aankoopprijs van gele uien van meer dan 8 cm bedraagt € 0,11 per kg en die van rode uien €0,05 per kg."

Hoewel dit seizoen de prijs voor uien laag ligt hebben de meeste handelaren op de recente markt een meer afwachtende houding. "De reden hiervoor is dat, in de eerste plaats, als gevolg van de slechte inkomenssituatie vorig jaar, sommige zakelijke verliezen ernstig zijn en nieuwkomers het risico om te investeren niet omarmen. Ook keren sommige oudgedienden in de uienhandel zich tot de handel in andere producten. Hoewel de instapkosten dit seizoen lager zijn dan vorig jaar, zijn de handelaren met opslag niet erg enthousiast over de opslag. Ten tweede heeft de overvloedige uienoogst in verschillende gebieden dit seizoen, gekoppeld aan de uitbreiding van het areaal voor de aanplant van rode uien in de provincie Gansu het enthousiasme van de opslaghandelaren afgezwakt."

"Verwacht wordt dat de uien in het teeltgebied Gansu eind juni zullen worden geoogst en dat zij, wanneer ze op de markt komen invloed kunnen hebben op de prijs van koeluien. Anderzijds is het areaal gele uien dat dit seizoen voor de export wordt aangeplant, dit jaar kleiner geworden. Hoewel sommige exporteurs optimistisch zijn over de late markt voor gele uien, maken de hoge transportkosten de voorraadhouders nog steeds voorzichtig," aldus de exporteur.

Wat de export betreft, bedraagt de huidige prijs van geschilde uien FOB Qingdao ongeveer € 614 per ton, een aanzienlijke daling ten opzichte van de vorige maanden. "Lager geprijsde uien zijn concurrerender op de markt en nadat onze export een jaar lang bijna tot stilstand is gekomen, hebben wij de laatste tijd een aantal verzoeken van overzeese handelaren ontvangen," aldus de exporteur. "Wegens de lage waarde van de uienladingen is de uienexport van vele bedrijven bijna tot stilstand gekomen sinds de stijging van de transportkosten vorig jaar. Voordien konden wij geschilde uien in kleine hoeveelheden naar het VK en andere Europese markten verladen, maar nu zijn ze allemaal gestopt wegens de hoge transportkosten," aldus de exporteur. "De huidige vrachtprijs van de haven van Qingdao naar de haven van Oki bedraagt ongeveer € 8514 per container. Hoewel de zeevrachttarieven een neerwaartse tendens vertonen, staan de vrachttarieven momenteel niet in verhouding tot de toegevoegde waarde van het product, aangezien de waarde van de uien niet hoog is."