SPNA organiseert op donderdag 23 juni 2022 op Ebelsheerd en op 30 juni 2022 op de Kollumerwaard haar jaarlijkse Open dagen, beide dagen zijn van 13.00 tot 17.30 uur.

Op donderdag 23 juni is de open dag op Proefboerderij Ebelsheerd, in het Oost-Groningse Oldambt. Op de proefboerderij wordt praktijkonderzoek verricht naar onder andere granen, koolzaad, suikerbieten en uien. In geleide groepen gaat u langs de onderzoeksvelden om aldaar bijgepraat te worden door verschillende deskundigen. Zo zijn er rassendemo’s in tarwe, uien en suikerbieten en zijn er diverse (ziekte-) proefvelden in wintertarwe, uien en suikerbieten te bekijken.

Op donderdag 30 juni is de Open dag op de Proefboerderij Kollumerwaard in het Lauwersmeergebied. Hier lopen op dit moment een aantal interessante projecten met bijbehorende proef-/demovelden, zoals Robuuste aardappelrassen, het eiwit-project Fascinating en het thema-veld verzilting. In het veld is een brede verscheidenheid aan proefvelden te bekijken, waarbij deskundigen een toelichting geven. Tot slot kan ook de werking van de Oddbott worden bekeken. Dit is een robot die met behulp van een camera onkruid in de rij detecteert en met een robotarm dag en nacht onkruidplantjes uit de rij plukt of terug in de grond 'ponst'.

Aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie:
SPNA
+31(0)594 688 615
info@spna.nl 
www.spna.nl