De druk op agrarische grond neemt steeds verder toe. Voor boeren en tuinders is vruchtbare landbouwgrond en ruimte om te ondernemen van levensbelang, stelt LTO Nederland. De belangenbehartiger roept de Tweede Kamer, waar donderdag over datacenters wordt gesproken, op tot betere bescherming van waardevolle landbouwpercelen: sta de bouw van datacenters enkel toe op grond die ongeschikt is voor agrarisch gebruik.

Bron: LTO Nederland