De boerenactiegroep Agractie wil onder boeren peilen of ze bereid zijn om één of meerdere dagen geen producten te leveren. De input wil Agractie gebruiken bij de planning van komende acties.

"Er is maar één manier om aan te tonen dat de Nederlandse landbouw er wel degelijk toe doet: een tijdelijke leveringsstop van onze producten! Lege schappen zijn geen leuk signaal naar onze consument. Helaas is dit het enige middel om beleidsmakers, media en burgers enige realiteitszin mee te geven", zo stelt Agractie.

Om het draagvlak voor een sector-brede leveringsstop van primaire landbouwproducten te onderzoeken vraagt Agractie alle boeren en telers van Nederland deze poll in te vullen