Homburg Holland presenteert een nieuwe ontwikkeling binnen de Smartsolutions: Smartcontrol voor sectieschakeling en dosering op Hardi spuiten met HC5500 bediening.  

Met de Smartcontrol module kan de HC5500 aangestuurd worden door een af fabriek of after-market Isobus-scherm. "Smartcontrol neemt niet de bediening van de spuit over, maar wel het via GPS aansturen van secties en dosering. Dit maakt het dus ook mogelijk om gebruik te maken van taakkaarten via uw bestaande of nieuwe GPS- systeem. Tevens wordt de uitgebrachte dosering gelogd/geregistreerd in het GPS scherm." 

Voor meer informatie:
Homburg Holland
info@homburg-holland.com 
www.homburg-holland.com