Vooral de matig wortelende gewassen als uien lijken het meeste last te hebben van de droogte. Het wordt in zulk soort jaren steeds moeilijker om uien te telen in gebieden waar niet beregend kan worden. De verschillen tussen percelen waar beregend kan worden en waar niet, zijn dit jaar zeer groot, stelt CZAV.

Bodem langer nathouden
Wel lijken technieken om het vocht beter vast te houden in de bodem dit jaar een positief effect te hebben. Percelen waar men NKG toepast lijken toch minder last te hebben gehad van het droge voorjaar door de betere capillaire opstijging van het grondwater. Ook percelen waar men gebruikmaakt van stuwtjes of peil gestuurde drainage om de grondwaterstand te verhogen lijken beter het droge voorjaar te zijn doorgekomen.

Beregenen
De haspel is tot nu toe nog het meest gebruikte irrigatiesysteem. Een haspel heeft het voordeel dat het water goed verdeeld wordt, gebruiksvriendelijk is, betrouwbaar en het kan door een loonbedrijf worden gedaan. Het nadeel is dat er veel water in één keer wordt gegeven, terwijl gewassen meer gebaat zijn bij een geleidelijke watergift voor een rustige stabiele groei. Daarnaast is het redelijk arbeidsintensief en relatief inefficiënt, met waterverlies tussen de 12 en 29%. In het Zuidwesten is de EC van het beregeningswater soms aan de hoge kant. Komt dit water op het blad kan dit snel leiden tot bladverbranding, terwijl als het water via druppelslangen wordt gegeven, de plant er weinig last van heeft. Het opruimen van druppelslangen is echter wel arbeidsintensief en de investeringskosten om er mee te beginnen zijn fors.

Ervaringen delen
Gelukkig wordt er her en der ervaring opgedaan met manieren om zoet water te geven en/of langer vast te houden. Deel deze en vraag ons er eens naar. Spar eens met onze adviseurs wat handig is om in de toekomst te doen. Op kleine schaal ervaring op doen en kijken bij telers waar het al gebeurt kan nooit kwaad.

Bron: CZAV