Fleuron d'Anjou zet het sjalottenseizoen, dat in de zomer van start is gegaan, voort. De commercieel directeur van de coöperatie, Brahim El Hasnaoui, geeft een update over de ontwikkeling van het traditionele sjalotten- en echalottenseizoen, over de specifieke kenmerken van elk product en de positie op de markt.

Oogsten / © Fleuron d'Anjou

BGA-sjalotten uit Anjou: een sterke en krachtige smaak
Traditionele sjalotten zijn intenser van smaak en hebben de bijzonderheid dat ze met de hand worden geplant en geoogst. Traditionele sjalotten zijn de eerste Franse sjalotten die sinds 2015 de officiële Europese BGA-status hebben gekregen. Dankzij de teeltmethode en smaakkwaliteiten mogen ze worden gepromoot door de Confrérie des Amis de l'Echalote d'Anjou, die elk jaar in juli een festival organiseert om het begin van de oogst in te luiden.

© Fleuron d'Anjou 

Fleuron d'Anjou heeft een traditionele sjalottenopbrengst van bijna 1.500 ton per jaar. "Traditionele sjalotten worden met de hand geoogst en vervolgens eerst ongeveer 10 dagen in het veld te drogen gelegd. Daarna wordt een deel van de oogst verhandeld en een ander deel opgeslagen in koelcellen om later te worden verhandeld tot de maand mei of juni van het volgende jaar." De telers zijn enkele schommelingen binnen het teeltproces op zich wel gewend, maar dit jaar werd vooral gekenmerkt door grote weerrisico's, waar ze niet per se aan waren en zijn gewend. "Als gevolg van het gebrek aan water in het voorjaar en de hoge temperaturen in juni groeiden de sjalotten tegen het eind van de cyclus minder goed. Dit alles leidde tot veel kleine maten: eenzelfde beplant perceel leverde 10 tot 20% minder opbrengst op dan die van een normaal jaar."


© Fleuron d'Anjou 

Traditionele sjalotten kunnen momenteel profiteren van een vrij rustige vraag, "met een afwachtende markt en een coherente afzet", aldus Brahim. "We hebben alle voorraden van de vorige oogst vroegtijdig afgezet. Er kon dus geen overlapping tussen de twee seizoenen ontstaan. Ook is de totale opbrengst dit jaar kleiner. Deze kleinere opbrengst leidt tot enige fluïditeit. Tijdens de vakantieperiode is er meestal sprake van de grootste vraag. Traditionele sjalotten kennen twee belangrijke afzetperiodes per jaar. Tijdens het eerste hoogtepunt vanaf november beginnen we met de voorbereiding van de kerstvakantie door de acties in het kader van Kerst op te zetten. Tijdens het tweede hoogtepunt van het seizoen vanaf april beginnen we met het opzetten van de acties in het kader van Pasen."

Echalotten: favoriet in restaurants en op de exportmarkt
Fleuron d'Anjou heeft een opbrengst van 2.500 ton echalotten per jaar en is begin juli begonnen met de oogst van die echalotten. De gevolgen van de extreme weersomstandigheden voor de opbrengst van de echalotten zijn waarschijnlijk dezelfde als die voor de sjalotten. Echalotten hebben tijdens de laatste fase, in het bolstadium, water nodig om vorm te krijgen en te groeien. Omdat er sprake was van een gebrek aan water, hebben ze niet voldoende kunnen groeien en zullen we dit jaar veel kleinere maten hebben."


© Fleuron d'Anjou 

"Sinds ongeveer vijftien jaar verhandelen we op bepaalde markten alleen nog maar echalotten ." Dit is omdat de restaurants in de meeste gevallen echalotten boven sjalotten verkiezen, niet alleen vanwege de grootte, maar ook vanwege de prijs. "In tegenstelling tot de teelt van traditionele sjalotten is de teelt van echalotten bovendien volledig gemechaniseerd. Die mechanisatie zorgt ervoor dat echalotten goedkoper zijn dan sjalotten." Echalotten hebben echter ook hun plek gevonden op de exportmarkt omdat "in veel landen de consumenten het verschil in smaak tussen traditionele sjalotten en echalotten niet kunnen onderscheiden en daarom de voorkeur wordt geven aan de goedkopere producten."

Voor meer informatie:
Brahim El Hasnaoui 
Fleuron d’Anjou
Tel. : +33(0) 241 530 480
fleurondanjou.fr