Opbrengstmeting is voor veel telers van belang. Harmjan Hospers, inkoper bij Waterman Onions, legt in onderstaande video uit hoe en waarom een teler een opbrengstmeting kan doen.