Per 1 januari 2022 maakt QC One deel uit van Normec Foodcare. Door deze overname kan Normec Foodcare extra toegevoegde waarde bieden aan bedrijven in de hele (vers-)keten. Op 27 september is de volgende stap genomen en heeft de naamswijziging plaatsgevonden: Normec QC One.

Met gebruiksvriendelijke apps, onderscheidende inzichten en betrouwbare analyses voor productiebedrijven, logistieke spelers en retail is Normec QC One een onderscheidende speler in de wereld van vers, AGF en agro. GoodAcre en Maas Fruit Quality Inspections, beide onderdeel van Normec Foodcare, gebruiken de apps bij hun digitale inspecties en ook retailers rekenen op de softwareoplossingen van Normec QC One.

Toegevoegde waarde in de hele keten
Alles is erop gericht dat onze klanten gezond en veilig voedsel kunnen produceren. Elke fase van de keten heeft hier invloed op en kent zijn eigen uitdagingen. De overname en naamswijziging van QC One past in de ambitie van Normec Foodcare om als totaalaanbieder en specialist een nog betere bijdrage te leveren aan kwaliteit in de hele keten. De combinatie van (digitale) inspecties en analyses vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Alle krachten gebundeld
Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, productkeur, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen & trainingen, risicomanagement en label compliance.

Voor meer informatie:
Mirte Heldoorn
Normec Foodcare
+31 6 13 589 089

Mirte.Heldoorn@normecgroup.com
www.normecfoodcare.com