Menko Oosterhuis is, op voordracht van de sollicitatiecommissie, door het bestuur benoemd als nieuwe directeur van Coöperatie Flevolands Agrarische Collectief U.A. (FAC). Hij volgt hiermee Wim Stegeman op die de nieuwe functie van strategisch adviseur gaat vervullen. Menko is 49 jaar jong en woonachtig met zijn gezin in Zeewolde. De afgelopen 25 jaren heeft Menko in diverse functies in de provincie Flevoland veel met en voor agrariërs gewerkt. Tot voor kort was hij werkzaam bij Abemec Landbouwmechanisatie, zo meldt het collectief.

Naast zijn werkzame leven in Flevoland runt Menko samen met zijn familie een modern en extensief agrarisch bedrijf in de provincie Groningen. Hij is daar actief lid van Collectief Midden Groningen en heeft inmiddels zelf meer dan 20 jaar ervaring met agrarisch natuurbeheer in de praktijk. "Zijn enthousiasme voor het boerenvak, zijn passie voor het agrarisch bedrijf en zijn geloof in een duurzame toekomstbestendige landbouw vormen de belangrijkste ingrediënten om als nieuwe directeur de groei en ontwikkeling van onze coöperatie verder vorm te geven. Het FAC staat de komende periode samen met de boeren voor belangrijke uitdagingen op het vlak van biodiversiteit, klimaat, landschap, bodem, water etc."

Menko is gestart op 17 oktober en zal na een passende inwerkperiode het stokje van Wim overnemen. Wim, al vanaf de oprichting nauw betrokken bij het FAC, blijft actief in een nieuwe rol als strategisch adviseur. "Hij zal onze organisatie (on)gevraagd van advies dienen op onze strategische thema’s en daarnaast actief betrokken blijven bij grote projecten (bijv. KPI). Het bestuur feliciteert beide heren met hun nieuwe rol binnen onze coöperatie en kijkt vol vertrouwen en met veel enthousiasme uit naar een plezierige samenwerking."

Voor meer informatie:
Flevolands Agrarisch Collectief
info@facflevoland.nl
www.flevolandsagrarischcollectief.nl