Van 7 tot 14 februari 1988 werd in de Eeuwfeestpaleizen te Brussel de tweejaarlijkse landbouwtentoonstelling gehouden. De belangstelling van akkerbouwers, tuinders en veehouders was veel groter dan voorgaande jaren, wat gedeeltelijk toe te schrijven was aan het slechte weer, maar wat toch ook een gevolg is van de sterk veranderende situatie in de landbouw en veeteelt. 

Doordat de Belgische akkerbouwbedrijven in oppervlakte gestegen zijn van gemiddeld 8,4 ha in 1970 tot 14,2 ha in 1986 worden er ook steeds grotere machines aangeschaft. Wat echter ook opvalt is dat er bij deze machines steeds meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het geleverde werk. Dit is nodig omdat, zoals de laatste jaren bij de grote oogsten van aardappelen en uien, er alleen voor de betere partijen nog een markt is. Het rooien, transport, bewaren en sorteren moet dus met de grootste zorg gebeuren, terwijl daarnaast ook een grote capaciteit nodig is.

De transportbanden van Santens Engineerings Services

De stand van de N.D.A.L.T.P.

De machines die voor de AGF-handel het meeste belang hebben zijn vooral die machines die in de aardappel- en uienteelt gebruikt worden, vanaf het rooien tot en met sorteren en inpakken. Allereerst zagen we hier de Nederlandse AMAC machines; deze worden door de CEBECO-Handelsraad op de markt gebracht in Nederland, Belgiƫ en Frankrijk.

Havelange: Intern transport

De nieuwe weegband van Deprez Agri

De fabrikant doet dit niet zelf via dealers of agenten, maar via de verkooporganisatie van CEBECO, omdat deze coƶperatie over bijzonder goed ingerichte en over het hele gebied verspreide servicewerkplaatsen beschikt.

Het assortiment wintergroenten ook in de stand van de N.D.A.L.T.P.

De stand van Breston

De hier getoonde 2-rijige zelfrijdende rooier heeft een bijzonder grote capaciteit en levert prima werk, evenals de AMAC-stortbak. Aan het eind van de lijn kan men dan de opslagruimte vullen via een boxenvuller met een oversteek van 12 m en een zwenkbereik van maar liefst 16 m. Dit is het voorbije jaar weer van groot belang geweest om bij partijen met veel grond de gevreesde stortkegels te voorkomen.

Veel drukte bij Mooy-Kamerik

De grote stand van Vanhemens

We zagen ook bij de firma Van der Stichelen een 2-rijige zelfrijdende Grimme-DR 1500 wagenrooier voorzien van 4 zeefkettingen die geen loofklapper nodig heeft, de machine kan veel grond verwerken en levert bijzonder goed werk onder de moeilijkste omstandigheden, mede door zijn hydro-statische aandrijving. Ook bij Van der Stichelen zagen we de Nederlandse Miedema aardappellijn bestaande uit de stortbak, telescopische horizontale transporteur en boxenvuller.

Aan de bewaring van de producten moet ook nog meer aandacht besteed worden. We zagen hier de mogelijkheden die Lambert Geerkens biedt voor het bouwen van goede bewaarplaatsen. Voor de inrichting hiervan met de nodige droog- en koelinstallaties waren Mooy-Kamerik en Tolsma-Techniek aanwezig.

Op verpakkingsgebied zagen we o.a. De Bruyne en Santens Engineering Services (S.E.S.) uit Oudenaarde samen op een mooie stand met o.a. sorteerders, inpakmachines en transporteurs. In de stand van de firma Vanhemens uit Kluisbergen zagen we naast de papieren en kunststof verpakkingsmaterialen ook een nieuwe verpakkingsmachine.

De Ets. Havelange liet aan de bezoekers een uitgekiende collectie T.C.M. heftrucks zien die in de land- en tuinbouw steeds meer gebruikt worden. Het grote aantal bedrijven dat deze heftrucks in gebruik heeft, zowel in diesel als in LPG uitvoering, bewijst wel de vele mogelijkheden van deze transportmiddelen. Tot slot zagen we hier nog een bijzonder handige pallet-truck, nl. een 2-tons uitvoering met weegapparaat met digitale aflezing, bijzonder handig voor vele bedrijven.

Bron: Primeur 11 - Jaargang 02 - 26 februari 1988