De overstromingen in Oost-Australië in 2022 waren een van de ergste waterrampen ooit in het land. Van februari tot en met april vonden er een reeks overstromingen plaats in South East Queensland, Wide Bay-Burnett en delen van de kust van New South Wales. 

"In de winter konden de teeltregio's in Australië dan weer wat op adem op komen, waardoor de aanvoer van onze groenten weer enigszins normaal werd. Nu vindt de overgang naar de warme zomermaanden plaats, met zeer natte weersomstandig-heden en zelfs weer overstromingen in enkele regio's. Dit belemmert opnieuw een normale oogst in onze Australische teeltgebieden", zegt Kees Versteeg, Sales & Business Development bij QualiPac. 

Eerder dit seizoen hebben zware regenval en plaatselijk zelfs overstromingen de groenteteelt van QualiPac in verschillende gebieden zwaar getroffen. De gewassen en de bovenste aardelaag spoelden gewoon weg. Gewassen die weggespoeld waren, hadden moeite om te overleven toen het water zich terugtrok. Deze ongunstige weersomstandigheden veroorzaakten ook verstoringen in de plantschema's, waardoor het bedrijf gaten zag vallen in de toevoer van groenten op de binnen- en buitenlandse markt.

"Niemand betaalt de teler voor geleden verliezen wanneer de gewassen worden weggespoeld en de bovengrond moet worden hersteld ter voorbereiding op de nieuwe aanplant. Deze verliezen zullen dus op de een of andere manier moeten worden goedgemaakt met de volgende oogsten. Arbeidstekorten en arbeidskosten – de op een na hoogste wereldwijd – zijn nog steeds hot topics hier in Australië", zegt Kees.

Uien
Door de extreem natte weersomstandigheden, die resulteerden in het verlies van verschillende vroege uienpercelen, is de uienoogst nog maar net – en dat is veel later dan gebruikelijk – begonnen voor QualiPac. 

"Het gebrek aan mankracht, de hoge arbeids- en grondstoffenkosten en het verlies van de vroege uien zullen we op een of andere manier moeten kunnen doorberekenen in de toeleveringsketen. De opbrengst in Australië lijkt ver onder die van vorige seizoenen te liggen en dat zie je ook weerspiegeld in binnenlandse groothandels- en retailprijzen die in lange tijd niet zo hoog zijn geweest."

"Opportunistische importeurs/handelaren importeerden – en ik geloof dat ze dat nog steeds doen – goedkopere uien uit het buitenland (waaronder uit Nederland), die op de een of andere manier hun weg zullen vinden naar de schappen van onze grote binnenlandse supermarktketens. Ze zullen dat hoogstwaarschijnlijk doen vermomd als "Australische" uien, en dus tegen de prijzen van de duurdere binnenlandse uien."  

"Hoewel we weten dat de weersomstandigheden onvoorspelbaar zijn, hadden we niet verwacht dat ze dit seizoen zo onvoorspelbaar zouden zijn. De regen is een ware hindernis gebleken voor onze groenteteelt. De Canadese dichter Brian Brett zei ooit dat tuinbouw een beroep van hoop is. We hopen altijd op betere teeltomstandigheden. We hopen altijd de beste en meest verse groenten te leveren aan consumenten in Australië en overzeese markten. En we hopen altijd dat we dan ook een eerlijke prijs verkrijgen die ons in staat stelt te investeren in onze volgende groenteteelt." 

Gevraagd naar de opbrengst zegt Kees dat hij eerlijk gezegd het antwoord hierop niet weet, want Moeder Natuur blijft onvoorspelbaar...

Opslagkwaliteit 
"Met een naoogstbehandeling die past bij de omstandigheden zouden we geen kwaliteitsproblemen in de bewaring moeten ervaren. Omdat de vraag naar uien van goede kwaliteit groot is, voorzien we ook niet dat de uien te lang in de bewaring zullen liggen. De meeste uien zullen naar onze binnen- en buitenlandse markten worden verzonden zodra het drogen na de oogst is voltooid."

Queensland
"Er zijn nog steeds wat Zuid-Australische uien van het vorige seizoen op de markt, zij het in kleinere en afnemende volumes. Uien uit Zuid-Australië gaan meestal rond mei/juni in de opslag en de aanvoer houdt aan tot al het product is verkocht." 

"Dit seizoen lijkt het er echter op dat de opgeslagen en beschikbare volumes van de Zuid-Australische telers zijn gedaald. Of er is reeds meer geëxporteerd naar overzeese markten in vergelijking met voorgaande seizoenen. De nieuwe oogst in Queensland heeft vertraging opgelopen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden eerder dit seizoen en heeft de vraag en aanbod op onze binnenlandse markt beïnvloed. Dit is positief geweest voor de uienprijzen, want die zijn omhoog gestuwd. Telers in Queensland kunnen zo wat verliezen uit het verleden goedmaken en de extra teelt-, verwerkings- en leveringskosten van dit seizoen dekken. Met een eerlijke en rendabele prijs blijft er hopelijk ook wat geld over om te investeren in het volgende uienseizoen van 2023."

Voor meer informatie:
Kees Versteeg
QualiPac PTY LTD
Tel: +61 (0)488 494 911 (Australië)
kees@qualipac.com.au 
www.qualipac.com.au