Calcium is een belangrijke voedingsstof voor de plant naast voedingstoffen als stikstof, kalium en fosfaat. Vaak is de hoeveelheid calcium in de grond niet de beperkende factor maar de mogelijkheid om calcium op te nemen. Door de aanwezigheid van sulfaat, bicarbonaat en fosfaat kan de opname beperkt worden. Wanneer calcium wordt gecombineerd met deze anionen krijgt men een zout dat moeilijk oplost. Daarnaast wordt het calciumion door de tweewaardige lading sterk gebonden aan het klei-humuscomplex in de grond.

Goede resultaten werden verkregen door de toepassing van CaTs®, calcium thiosulfaat (CaS2O3), zo deelt Herman Eijkelboom, teeltdeskundige bij Tessenderlo Kerley International. “CaTs is een vloeibare meststof die zwavel bevat in vorm van thiosulfaat (S2O32-) als calcium. Thiosulfaat wordt in de grond omgezet in sulfaat waarbij H+ vrijkomt (verzuring). Door deze verzuring blijft de calcium beter beschikbaar voor de plant en maakt het voor de plant ook eenvoudiger om het vastgelegde calcium in de grond op te nemen.”

Thiosulfaat kan ook een redoxreactie veroorzaken waarbij elektronen vrijkomen. Deze elektronen kunnen 3-waardig ijzer (Fe3+) en vierwaardig mangaan (Mn4+) omzetten in tweewaardig ijzer (Fe2+) en mangaan (Mn2+). Dit is van belang omdat alleen de tweewaardige ijzer en mangaan door de plant wordt opgenomen.

Vorig jaar werden positieve effecten werden bereikt met de toepassing van CaTs in uien in de Noordoostpolder. Een toepassing van 100 liter CaTS/ha aan het begin van de bolvorming gaf een hogere opbrengst (+10%). Ook waren de uien steviger direct na de oogst als ook 3 maanden na de oogst (11,6 N ipv 10,1 N). De uien bleken ook meer water vast te houden wanneer ze gedroogd werden. Na 5 dagen in een droogstoof was bij de controle per 100 gr ui, 88 gr water onttrokken en bij de behandelde uien was dit 73gr.  Dit kan verklaard worden door het calciumgehalte van de uien. Bij de behandelde uien was dit 0,82% en bij de controle 0,58%.

Meer opbrengst
Vanwege de positieve effecten op ui werd besloten om een tweede proef te laten uitvoeren door Fertico op knoflook in Polen. Fertico is een agrarisch onderzoeksinstituut en gecertificeerd voor proeven. Knoflook is een belangrijk gewas in Polen en nauwverwant aan de ui. De cultivar voor de proef was Szerokolistny.  Net zoals bij de ui werd 100 liter CaTs/ha toegepast op het moment van de bolvorming. CaTs werd met 200 liter water gemengd. “We zagen een vergelijkbaar effect op de opbrengst bij de knoflook als bij de ui”, deelt Herman. De controle had een opbrengst van 11,7 ton/ha terwijl de behandelde knoflook met CaTS een opbrengst had van 13,0 ton/ha (een toename van 11%).

Na 3 maanden bewaring zag de behandelde knoflook er ook iets mooier uit dan de controle, stipt Herman ook nog aan. “CaTs is daarom een goed product om de zowel de opbrengst als de kwaliteit te verbeteren.”

Voor meer informatie:
Tessenderlo Kerley International
Herman Eijkelboom
+31 622 48 34 82 
herman.eijkelboom@tessenderlo.com
www.tessenderlokerley.com