Per 30 september  sloot CZAV het boekjaar 2021-2022 af. Uit de vooruitzichten en het marktverloop afgelopen jaar is gebleken dat CZAV een recordbedrag van 3 miljoen euro aan de leden en klanten kan terugbetalen. Dit gebeurt middels een creditnota over de omzet gewasbescherming, organische- en kunstmest, veevoeders en mais- en uienzaden. In mei was er al een prijscompensatie van in totaal 2 miljoen euro. Nu vindt dat nogmaals plaats met een bedrag van 1 miljoen euro.

Toen eind februari de oorlog in de Oekraïne uitbrak zorgde dat voor een enorme stijging van de meststofprijzen en ook die van brandstoffen. CZAV heeft erop ingezet om vooral de beschikbaarheid zeker te stellen en slaagde daar in. Gewasbeschermingsmiddelen stegen eveneens in prijs. Bij het wegvallen van toelatingen komen daar vaak duurdere alternatieven voor in de plaats.

De graanprijzen zijn ook sterk gestegen. Telers hebben hiervan kunnen profiteren. In juni kon CZAV een historische hoge eindprijs over oogst 2021 uitbetalen. De contract- en dagprijzen voor oogst 2022 kwamen op een hoog niveau. Veel telers verkochten een deel van hun oogst op contract en de voorschotprijs voor de pool was hoog met een concrete toezegging voor een aanvulling eind november. 

Bron: CZAV