Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

KCB evalueert gang van zaken bij controles

Afgelopen jaar was er herhaaldelijk kritiek op het Kwaliteits-Controle-Bureau, ook op dit kanaal. Zo spande een bessenteler een zaak aan en kwam een AGF-handelaar met een stevige column. Het KCB nam daar kennis van, maar reageerde niet. In haar jaarverslag over 2022 gaat het KCB in grote lijnen wel op de ontwikkelingen in.

Evaluatie Structureel Toezicht
Door het Structureel Toezicht geeft het KCB invulling aan de verplichting te controleren op de naleving van de EU-handelsnormen voor groenten en fruit op de interne markt. Het KCB doet dit door middel van steekproefsgewijs onaangekondigde controles bij de marktdeelnemers van groenten en fruit in Nederland.

Deze controles vinden plaats volgens een bepaalde systematiek, die Structureel Toezicht wordt genoemd. De controles vinden plaats op locaties van handelsbedrijven, sorteer- en pakstations, logistieke dienstverleners en op teeltbedrijven.

Het aantal bezoeken per locatie hangt af van verschillende risicofactoren en van de grootte van het bedrijf. De wettelijke eisen vastgelegd in de EU-verordening 543/2011 zijn hierbij het
uitgangspunt. In 2022 is het KCB een project gestart om de uitvoering en de indelingssystematiek van het Structureel Toezicht te evalueren.

De systematiek van het Structureel Toezicht wordt sinds 2009 toegepast bij het indelen van groenten- en fruitlocaties in Nederland. De huidige systematiek is in 2017 voor het laatst aangepast.

Implementatie evt. wijzigingen 1 januari 2024
De veranderende handelsstromen en logistieke processen in de sector en de vraag of het huidige Structureel Toezicht nog voldoet aan de gestelde eisen en doelstellingen zijn aanleiding om de werking ervan te evalueren.

Onderzocht wordt waar verbeterpunten en aanpassingen mogelijk zijn. De evaluatie richt zich zowel op het verloop van de uitvoering (de controlebezoeken) als op de indelingssystematiek (het indelen van bedrijven in risicocategorieën). Bij de evaluatie worden de ervaringen
van het KCB zelf en de ervaringen van bedrijven meegenomen.

De start van de evaluatie bestaat hoofdzakelijk uit het inwinnen van informatie. Dit gebeurt op verschillende manieren. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met KCB-medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het Structureel Toezicht en de resultaten van de afgelopen jaren zijn geanalyseerd.

Daarnaast is in november 2022 een digitale enquête uitgezet bij alle bedrijven die zijn ingedeeld in het Structureel Toezicht. Ook zijn er een tiental bedrijven geselecteerd, die bezocht zijn om hun ervaringen met de uitvoering en de risico-indeling te bespreken. Daarbij is ook gevraagd welke ontwikkelingen bedrijven zien in de groenten- en fruitsector waar het KCB rekening mee moet houden bij het indelen van bedrijven.

Alle input die KCB medewerkers en bedrijven hebben gegeven voor de evaluatie zal verder verwerkt en uitgewerkt worden. Hieruit moet een beeld ontstaan hoe het huidige Structureel Toezicht verloopt, of
dit voldoet aan de doelstellingen en waar de verbeteringen mogelijk zijn. In 2023 zal de evaluatie verder uitgewerkt worden. Op basis van de bevindingen uit het evaluatierapport zullen waar nodig voorstellen
worden gemaakt voor aanpassingen in de uitvoering, maar wellicht ook voor de indelingssystematiek, met als doel deze vanaf 1 januari 2024 te implementeren.

RIK
De evaluatie kan niet plaatsvinden zonder de bijdrage van RIK-deelnemers (Reglement Interne Kwaliteitscontrole). Daarom hebben alle RIK-deelnemers (131 bedrijven in totaal in 2022) in december 2022 een digitale enquête ontvangen waarin de projectgroep vraagt om ervaringen, knelpunten en wensen voor de toekomst te delen.

Klachten
In het jaarverslag maakt het KCB er ook melding van dat er in 2022 drie klachten zijn ingediend. In 2022 zijn ook drie klachten afgehandeld, twee uit 2021 en één uit 2022. Begin 2023 zijn beide klachten uit 2022 afgehandeld.

Bekijk het volledige jaarverslag van het KCB hier.

Publicatiedatum: