Over twee weken gaat Nederland naar de stembus. In aanloop daarnaartoe heeft LTO met alle politieke partijen een puntenplan gedeeld, bestaande uit concrete voorstellen voor een toekomstbestendige landbouwsector. Nu alle partijprogramma’s gepresenteerd zijn én deze door de partijleden zijn vastgesteld, is LTO nagegaan of en hoe haar voorstellen terug te vinden zijn in de verkiezingsprogramma’s. Eerder bracht LTO al de Agrarische Programmatracker naar buiten, een overzicht van de landbouwplannen van de politieke partijen.

Met het overzicht wil LTO een objectief overzicht geven hoe de verschillende politieke partijen de brede landbouwtransitie in willen gaan. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van enkel de verkiezingsprogramma’s. Uitspraken die door de kandidaat-Kamerleden gemaakt zijn gedurende de campagne zijn in het overzicht niet verwerkt. Nadere toelichting op de losse voorstellen zijn terug te lezen in het LTO Puntenplan.

Hier is de actuele TK2023 Agrarische Programmatracker van LTO te downloaden.