Yara Sluiskil gaat vanaf 2026 per jaar 800.000 ton CO2-uitstoot verminderen. Dankzij een investering van 194 miljoen euro borgt de grootste meststoffen- en AdBlue productielocatie in Noordwest-Europa grootschalige CO2-reductie. De investering werd dinsdag bekendgemaakt in Den Haag in bijzijn van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en de Noorse ambassadeur Bård Ivar Svendsen. Het Carbon Capture & Storage (CCS) project in Sluiskil is het eerste project ter wereld waarbij de afgevangen CO2 grensoverschrijdend wordt opgeslagen. Daarmee baant het project een weg voor de Europese CO2-reductieambitie, waarvan CCS een belangrijk onderdeel is.


Bestaande CO2-fabrieken op het terrein van Yara Sluiskil waar momenteel afgevangen CO2 vloeibaar wordt gemaakt om vervolgens te verladen. De resterende CO2 die wordt afgeblazen is te zien als witte pluim uit de stack van de fabriek.

Maandag maakte Yara tijdens de aftrap van de Hydrogen Week in Brussel, in het bijzijn van de Noorse minister Aasland, al bekend een afnamecontract met Northern Lights te hebben getekend om vanaf 2025 CO2 op te kunnen slaan, diep onder de Noorse zeebodem. De deelnemende bedrijven achter de joint venture Northern Lights hebben reeds 25 jaar succesvol ervaring met de injectie en opslag van CO2 in zeebodems. Magnus Ankarstrand, Executive Vice President van Yara International en CEO van Yara Clean Ammonia: "De partners in dit project weten waarover ze spreken. Binnen het consortium is decennialange ervaring gebundeld om decarbonisatie van Europa waar te maken. Tegelijkertijd biedt dit project unieke kansen voor Yara als grootste speler op gebied van trading en shipping van ammoniak en een na grootste ammoniakproducent ter wereld."

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw vangt Yara Sluiskil CO2 af uit het productieproces. Zo’n 2,2 miljoen ton per jaar. Ruim 60 procent (1,4 miljoen ton) wordt momenteel direct toegepast als grondstof. Bubbels in frisdrank en bier, Adblue om stikstofuitstoot van dieselmotoren tegen te gaan, meststoffen, levering als groeistof aan kassen, gebruik voor cafeïne-extractie uit koffiebonen, verdovingsmiddel in slachterijen, alsook het vervoer van farmaceutica zoals vaccins zijn een greep uit de vele toepassingen die CO2 kent.

Deze CO2 gaat niet in Sluiskil de lucht in maar bij gebruik, zoals het drinken van een biertje. De resterende 800.000 ton, die momenteel als zuivere CO2 wordt afgeblazen naar de atmosfeer, wordt per 2026 vloeibaar gemaakt en vervolgens verscheept naar Noorwegen om daar permanent opgeslagen te worden in poreus gesteente, 2,6 kilometer diep onder de zeebodem. "Het vloeibaar maken en verschepen van CO2 is ook niet nieuw voor Yara Sluiskil en betekent vooral uitbreiding van bestaande activiteiten. Bovendien past het project naadloos in onze visie een flexibele systeemspeler te worden", aldus Luc Cattoir, Plant Manager en Algemeen Directeur van Yara Sluiskil.


De CO2-ontvangstinstallatie van Northern Lights in Øygarden. De CO2-schepen worden hier gelost in opslagtanks.

Met dit project realiseert Yara in één klap meer dan de helft van haar ambitie om 1,5 miljoen ton CO2 te reduceren in 2030 ten opzichte van 2020. Hiervoor werd op 11 juli een Expression of Principles ondertekend met minister Adriaansens in Den Haag. Samen met andere investeringen die het bedrijf in het achterliggende jaar al uitvoerde of voornemens is de komende twee jaar te doen, kan in 2026 een CO2-reductie behaald worden van 80 procent. In 1990 stootte het bedrijf nog 5,2 miljoen ton CO2 uit in Sluiskil en in 2026 zal dit nog maximaal één miljoen ton bedragen. In dezelfde periode nam het volume eindproducten toe van 3 naar 5 miljoen ton per jaar.

"Het CCS project geeft Yara Sluiskil de positie om een cruciale systeemspeler rol in te nemen in de energietransitie. Enerzijds wordt CO2-reductie geborgd via het CCS project en anderzijds werkt Yara Sluiskil parallel aan grootschalige flexibele inname van groene waterstof. Vanaf 2026 staat een aansluiting gepland op de nationale waterstof backbone en in de achterliggende jaren maakte Yara haar fabrieken al gereed voor gedeeltelijke rechtstreekse waterstofinname. Het CCS project borgt dus te allen tijde effectieve en snelle CO2- reductie om klimaatverandering tegen te gaan. Wanneer groene waterstof beschikbaar komt is er minder CO2 beschikbaar."

Om de onzekerheid met betrekking tot de beschikbaarheid van voldoende betaalbare groene waterstof kleiner te maken stelt minister Adriaansens een voorwaardelijke subsidie beschikbaar. De Adviescommissie Maatwerk Verduurzaming Industrie (AMVI) onder leiding van Carolien Gherels bracht hierover een positief advies uit, als onderdeel van de Maatwerkafspraken.


Detail van de bestaande verlaadinstallatie bij Yara Sluiskil. De koude vloeibare CO2 wordt per schip vervoerd naar de CO2- ontvangstinstallatie in Øygarden

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): "Investeringen van bedrijven in een duurzame toekomst zijn de basis van de energietransitie. Yara gaat nu in Nederland daadwerkelijk hiertoe over met een ambitieus CCS project. Deze investering is dus ook een belangrijk onderdeel van het maatwerktraject waar we nu met Yara aan werken. Na positief advies van een onafhankelijke commissie heeft het kabinet besloten om eenmalig 30 miljoen euro bij te dragen. Door hiermee investeringsrisico’s te beperken, kan het bedrijf sneller starten om de CO2-uitstoot fors te reduceren."

Met het CCS project halveert Yara Sluiskil bijna in één klap de lokale CO2 uitstoot. Ten opzichte van de totale Nederlandse chemische industrie die in 2022 15,8 miljoen ton CO2 uitstootte betekent dit project een daling van 5,1 procent. Dit komt overeen met de CO2 footprint van 100.000 inwoners, oftewel ruim een kwart van de Zeeuwse bevolking.

"Yara heeft als koploper het project als complex, maar ook enorm waardevol ervaren", geeft Michael Schlaug, Vice President Yara Netherlands aan. "Het is de energie die we erin gestoken hebben echter meer dan waard, omdat we hiermee de weg banen voor CCS als technologie in Europa en een impuls geven aan een schone waterstofeconomie. Ook betekent deze investering dat het moederbedrijf onze vestiging in Sluiskil als key asset van het concern binnen Europa ziet. De investering betekent bovendien het behoud van ammoniakproductie en technologische kennis, decarbonisatie van de voedselketen en borgt daarmee strategische autonomie voor Europa."

Voor meer informatie:
Yara
Zevenmanshaven Oost 67
3133 CA Vlaardingen
info.yara.sluiskil@yara.com
www.yara.nl