Het vertrouwen dat telers en tuinders in hun onderneming hebben is in het derde kwartaal van 2023 met minder dan een punt toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023. De agro vertrouwensindex verschoof van 5 punten naar 6 punten en ligt hiermee nog steeds onder het langlopende gemiddelde dat op ruim 11 punten staat. In de sectoren akkerbouw en melkveehouderij daalde het vertrouwen, met respectievelijk 4 en 1 punt.

Regenval zorgt voor negatieve stemming akkerbouw
De stemmingsindex en de toekomstverwachting van ondernemers in de akkerbouw daalden voor de langere termijn. De daling van beide indexen die na weging de Vertrouwensindex vormen was respectievelijk -3,5 punt en -4 punten. Mark Manshanden, economisch onderzoeker bij Wageningen Economic Research geeft aan dat de negatieve bijstelling van de stemmingsindex mogelijk komt door het natte einde van het seizoen; “De gewassen komen wel van het land maar dat gaat niet gemakkelijk. De prijzen lijken nu, na een jaar hoog te zijn geweest weer te dalen."

"Aan de andere kant wordt de prognose van de kwaliteit van bijvoorbeeld suikerbieten ook positief bijgesteld. Al met al een redelijk gemiddeld resultaat”. Voor de langere termijn geeft hij aan dat er grote uitdagingen zijn in de akkerbouw zoals landgebruik, gewasbescherming en mestwetgeving. Hij voegt hieraan toe dat deze thema’s waarschijnlijk bepalend zijn voor toekomstverwachting.

Bron: LTO